Sökning: "Titta inte bort"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Titta inte bort.

 1. 1. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Axell Johansson; [2019]
  Nyckelord :Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Sammanfattning : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). LÄS MER

 2. 2. Analys av vägledande markeringars påverkan på utrymmande personers vägval med hjälp av eyetracking

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Eric Gard; Johanna Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Utrymning; eyetracking; vägledande markeringar; vägval; experiment; människors beteende vid brand; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of exit signage is legally regulated even thought there is a lack of knowledge regarding the extent to which they help. It’s therefore of interest to study if people actually look at them in an evacuation situation. LÄS MER

 3. 3. Titta bort! : En undersökning om blickens betydelse hos kvinnliga karaktärer i spel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Therése Bruzell; [2019]
  Nyckelord :Genus; stereotyper; blick; spel;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöktes betydelsen av en kvinnlig karaktärs blick när det kommer till hur en betraktare använder sexualiserade och objektifierande stereotyper för att identifiera henne. En föregående studie av Fox och Bailenson (2009) användes som den primära referensen till arbetsområdet och hur artefakterna till undersökningen skulle designas. LÄS MER

 4. 4. Säkerhets- och kostnadsjämförelse för maskinskydd kring balningslinje : En jämförelse av förreglingsbrytare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Henrik Viksten; [2019]
  Nyckelord :EN ISO 13849-1:2016; Machine safety; Guard lock; SiSteMa; Performance Level; EN ISO 13849-1:2016; Maskinsäkerhet; Förreglingsbrytare; SiSteMa; Performance Level;

  Sammanfattning : Många arbetsrelaterade olyckor sker av att säkerhet kring att LOTO-principen är undermålig och att maskiners rörliga delar är lätt att komma åt. Vid konstruktion av en maskin är det viktigt att ta hänsyn till maskinens farliga upphov. LÄS MER

 5. 5. Vem målar mittpunkten på kartan? : En undersökning om att ta plats med visuellt berättande genom en mobil designverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elin Rydh; [2018]
  Nyckelord :pedagogy; design; movement; narrative; center; periphery; a r tography; intersectionality; Pedagogik; design; förflyttning; berättande; centrum; periferi; a r tography; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Det finns en likriktning i de berättelser som görs synliga genom konstnärligt arbete idag, där storstäder utgör centrum och orter runt om i landet inte sällan glöms bort. Många verksamhetssatsningar på ungas konstnärliga skapande har gjorts i storstadsområden för att öka intresset för konst och design bland ungdomar i förorter. LÄS MER