Sökning: "Titus"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Titus.

 1. 1. Rom och den andres helgedom : Romerska plundringar av heliga platser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Jessica Therese Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Sacred space; pillage; plundering; destruction; temple; Roman; Jewish; Greek; Jerusalem; Isthmia; the Other; Titus; Josephus; Lucius Mummius; Helig plats; plundring; förstörelse; tempel; romersk; judisk; grekisk; Jerusalem; Isthmia; den andre; Titus; Josefus; Lucius Mummius; helgedom;

  Sammanfattning : This study aims to examine how Rome understood 'the Other' in the context of Roman plundering of sacred sites. It analyses specifically the Temple of Poseidon at Isthmia, and how it was affected by the destruction of Corinth in 146 BCE, and the second Jewish temple at Jerusalem, and how the Romans went about destroying it in 70 CE. LÄS MER

 2. 2. Religion som orsak till eller lösning på sociala problem. : – En argumentationsanalys av motioner om religiösa friskolor från Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Lisette Stenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the argumentation used by the Liberals (Liberalerna), Social democrats (Socialdemokraterna) and Sweden democrats (Sverigedemokraterna) in motions regarding religious independent schools in or- der to explore whether they view religion as a cause or as a solution to social problems. The essay focuses on the parliamentary sessions of 2016/17 and 2017/18. LÄS MER

 3. 3. Leder högre CSR- prestanda till lägre kapitalbegränsningar? : en kvantitativ studie på 651 bolag under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Litmark; Sofia Titus; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSR dimensions; capital constraints; sustainability; ESG performance environment; social; corporate governance ; CSR; CSR-dimensioner; kapitalbegränsningar; hållbarhet; ESG prestation miljö; social; företagsstyrning ;

  Sammanfattning : : I denna studie undersöker vi om CSR-strategier påverkar företagets möjligheter att få tillgång till externt kapital genom att sänka dess kapitalbegränsningar. Förtydligat syftar studien till att förklara hur sambandet mellan CSR-arbete och kapitalbegränsningar samt mellan CSR:s dimensioner och kapitalbegränsningar ser ut. LÄS MER

 4. 4. Martian Caves as Special Region Candidates : A simulation in ANSYS Fluent on how caves on Mars are, and what their conditions would be for being considered as special regions.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Patrik Olsson; [2018]
  Nyckelord :mars; lava tubes; caves; special regions; relative humidity; temperature; perchloratic salts;

  Sammanfattning : One of the most interesting questions about Mars is if life ever existed on it. One of the main requirements for life to exist as we know it is the presence of liquid water. It has been suggested by Martín-Torres et al. LÄS MER

 5. 5. Kan Paulus ha skrivit Titusbrevet? : En strukturkritisk läsning av Titusbrevet i relation till de så kallade äkta Paulusbreven

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Urban Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Pastoral Epistles; Epistle of Titus; Authorship; pastoralbreven; Titusbrevet; författarskap;

  Sammanfattning : This study aims to evaluate the possiblity of Paul being the author of the Epistle to Titus. The study uses a structural exegesis as by Daniel Patte to examine the convictions expressed through the text and how these correlate with the ones found by Patte in his analysis of the so called genuine Pauline Epistles. LÄS MER