Sökning: "Tivendale Rebecca"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tivendale Rebecca.

 1. 1. Networks Paving the Way for Initial Internationalization - A case study on how networks influence the way small firms select their initial foreign entry market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alfrida Andersson; Rebecca Tivendale; [2019-08-08]
  Nyckelord :Networks; Pre-internationalization; Decision making; Initial market selection; Small firms; Microbrewery;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Den digitala paradoxen : En studie om vilken betydelse konsumentinriktade internettjänster har för bankernas sätt att bygga kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rosen Karin; Tivendale Rebecca; Öhling Jonna; [2017]
  Nyckelord :Bank; internettjänster; kundrelationer; e-relationer; lojalitet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse konsumentinriktade internettjänster har för bankernas sätt att bygga kundrelationer. Med det syftet som bakgrund formuleras följande forskningsfrågor med fokus på banksektorn: 1. LÄS MER