Sökning: "Tjänstebolag"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Tjänstebolag.

 1. 1. Distansarbetets omvälvande effekter. Dess påverkan på motivationen och ledarskapet på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Wernersson; Elin Swärdh Sandell; [2021-11-24]
  Nyckelord :Distansarbete; Motivation; Ledarskap; Tjänstebolag; Arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien grundar sig i den ökade mängden distansarbete till följd av Covid-19.Flera företag har på grund av detta fått genomgå stora organisatoriska förändringar som medförtmånga utmaningar. LÄS MER

 2. 2. KAN ARTIFICIELL INTELLIGENS GÖRA OSS EN TJÄNST? : En studie om svenska försäkringsbolags arbete med artificiell intelligens och CRM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Isak Hemmingsson; Axel Wedebrand; [2020]
  Nyckelord :crm; ai; artificiell intelligens; artificial intelligence; trysch; customer relationship management; försäkring; försäkringar; försäkringsbolag; finance; finans; fintech; chatbot; lansforsakringar; dina; hedvig;

  Sammanfattning : För många framgångsrika service- och tjänstebolag är Customer RelationshipManagement, eller CRM-system, ett fundamentalt och nödvändigt verktyg som företag brukar för att möjliggöra en förhöjd kundupplevelse och kundnöjdhet för företagetskunder. På senare år har artificiell intelligens genom sin utveckling sett en ökning av potentiella användningsområden och sedermera introducerats inom diverse branscher tack vare dess effektivisering av dessa användningsområden. LÄS MER

 3. 3. CRM på Sociala Medier : En kvalitativ studie om hur SME-företag bearbetar &skapar nya kundrelationer på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oscar Wennberg; Yasa Abdulla Karim; [2018]
  Nyckelord :Social Media; CRM; Customer Relations; SME; Sociala Medier; CRM; Kundrelationshantering; SME;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur olika mindre och medelstora företag (SME-företag) använder sociala medier i sitt CRM-arbete (kundrelationshanteringsarbete) för att skapa nya men också vidareutveckla och bearbeta redan befintliga kundrelationer. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, med fokus på dokumentstudier på webben. LÄS MER

 4. 4. Tjänsteinnovation inom konsultbolag En fallstudie i hur konsultbolag arbetar med tjänsteinnovation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Daniel Viktorsson; Klaudia Wybraniec; [2017-09-05]
  Nyckelord :Tjänsteinnovation; Innovation; Konsultbranschen; IT-konsultbolag;

  Sammanfattning : Digitalization in combination with the shift of the economy from product-based to service-based has led to an increased need to actively work with service innovation, especially in service companies like consultancy companies. Even though there is a need to work with service innovation, there is a lack of research about how consultancy companies work with it. LÄS MER

 5. 5. Revisorbyte : hur reagerar marknaden vid tillkännagivandet om ett revisorbyte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Samih El-borchali; Sophie Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Revisorn; EMH; Event studie;

  Sammanfattning : The study is an event study aimed to investigate whether the announcement of a change of auditor has any effect on the market. The essay thus examine whether it is possible to note a change in corporate stock prices in connection with the notice of the change. LÄS MER