Sökning: "Tjänstedesign"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Tjänstedesign.

 1. 1. Faktorer som leder till framgång i tjänstedesignprojekt : Projektmedlemmar från offentlig verksamhet beskriver

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Madeleine Larson; [2021]
  Nyckelord :Tjänstedesign; framgångsfaktorer i tjänstedesignprojekt; offentlig verksamhet; projektframgång;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet i Sverige har framtida utmaningar med att upprätthålla och leverera välfärdstjänster. Befolkningen ökar men antal personer i arbetsför ålder minskar. Därför behöver offentlig verksamhet effektivisera de tjänster som erbjuds befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Lösningsförslag för förflyttning av spädbarn vid akut datortomografi

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Hannah Krogh; Merna Adam; [2021]
  Nyckelord :Sachsska barn- och ungdomssjukhuset; datortomografi; effektiv stråldos; DT-skalle; spädbarn; tjänstedesign;

  Sammanfattning : På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset fanns det ett upplevt problem vid akut datortomografi av huvudet på barn mellan 0-1 år. Problemet var att barn ofta vaknar när de ska förflyttas till röntgenbordet. Barn i detta åldersspann placeras då på en specialanpassad Baby Mattress. LÄS MER

 3. 3. Tjänstedesign i den digitala, cirkulära ekonomin : Preliminära designprinciper till en framtida digital plattform för begagnade vitvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Robert Kuch Wesolowski; [2021]
  Nyckelord :circular economy; service design; human-centered design; design principles; white goods; cirkulär ekonomi; tjänstedesign; människocentrerad design; designprinciper; vitvaror;

  Sammanfattning : I ett försök att minska klimatavtrycken och samtidigt påskynda den digitala industrialiseringen, deklarerade den Europeiska unionen (EU) år 2014 att dess medlemsländer skulle frångå den linjära ekonomin och ersätta den med en cirkulärekonomisk modell. Sedan övergången inträffade, har den nya modellen blivit en så pass stor succé enligt EU själva att transformationen blivit ostoppbar. LÄS MER

 4. 4. Tjänstedesign och tjänstefiering : En undersökning om designverktyg och dess bidrag till tjänstefieringsprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Malin Röhr; [2021]
  Nyckelord :tjänstedesign; tjänstefiering; designverktyg; aktörskarta; empatikarta; tjänstekarta;

  Sammanfattning : I ett samhälle med ständig utveckling, ställs det höga krav på företag och organisationer att anpassa och förnya sina affärsmodeller för att hålla sig aktuella. Intresset för tjänstefiering har ökat, fler företag väljer att gå från ett produktfokuserat utbud till ett tjänstefokuserat utbud. LÄS MER

 5. 5. Institutionaliserade recept i Trafikverket : En kandidatuppsats om kvalitetsstyrning och tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gina Melki; Patricia Melke; [2021]
  Nyckelord :Quality management; service design; organizations recipes; new public management; total quality management; institutional theory; Kvalitetsstyrning; tjänstedesign; organisationsrecept; new public management; total quality management; institutionell teori.;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to study why and how the Swedish Transport Administration has applied quality management and service design. This study applies the institutional theory and theory behind New Public Management. Total Quality Management and service design are used as study objects. LÄS MER