Sökning: "Tjänstefiering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Tjänstefiering.

 1. 1. Utveckling av tjänstefiering genom värdekonstellationer : En studie om hur företag med knappa resurser kan tillhandahålla erbjudanden som främjar relationer och en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hector Follin; Daniel Hallenberg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Value constellation; digitalization; digital transformation; circular economy; Tjänstefiering; värdekonstellation; digitalisering; digital transformation; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av extrem tjänstefiering : Revisorers och normgivares syn på problematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Jonsson; Unni Stoltz; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Product service systems; the role of accounting; audit objectivity; Tjänstefiering; extrem tjänstefiering; redovisningens roll; revisorns objektivitet;

  Sammanfattning : Företag hittar ständigt nya sätt att arbeta genom olika strategier. En ny sådan strategi kallas extrem tjänstefiering som innebär att företag går från att sälja fysiska produkter, till att sälja funktionen av en produkt. Istället för att exempelvis sälja en borrmaskin, säljer man antal borrhål som maskinen producerar. LÄS MER

 3. 3. Coworking Companies Leading the Way for a Change on the Office Market : A Study About Profitability and Perseverance in the Business Model

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Müller Löfvenberg; Lovisa Sörensson; [2019]
  Nyckelord :Coworking; profitability; perseverance; flexibility; business model; hotel; IT-crash; Coworking; profitability; perseverance; flexibility; business model; hotel; IT-crash;

  Sammanfattning : With the advancements that have taken place in technology the recent decades, it is nowpossible to work anywhere and at any time. Coworking space is the type of flexible workplacethat is currently growing the fastest and comprises a workplace shared between severalcompanies and individuals with emphasis on collaboration and knowledge sharing. LÄS MER

 4. 4. Evaluating Servitization in the Manufacturing Equipment Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sofia Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Servitization; PSS; product-service; business model; manufacturing equipment industry; Tjänstefiering; PSS; produkt-tjänst; affärsmodell; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : In the manufacturing equipment industry, sensors integrated in manufacturing equipment is a prerequisite for higher levels of servitization, such as maintenance and product support services, as the sensors can provide data of equipment usage. In this study, a framework called Evaluation of readiness of servitization has been developed, where manufacturing equipment companies can evaluate whether they benefit from developing new solutions with a higher level of servitization. LÄS MER

 5. 5. Improving Software-as-a-Service Sales by Managing the Knowledge of Change Agents : A Case Study of an IT-company in a Servitization Transition

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :KRISTOFFER BIRGERSSON; PHILIP GRANATH; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Cloud Computing; Software-as-a-Service; Sales; Knowledge Management; Diffusion of Innovations; Change Agents; Codification Strategy; Tjänstefiering; Software-as-a-Service; Molntjänster; Sälj; Kunskapshantering; Innovation; Förändringsagenter; Kodifieringsstrategi;

  Sammanfattning : Servitization describes the trend amongst companies of supplementing tangible product offerings with services. A case in point is the cloud computing which represents a paradigm shift of servitization in the IT industry as it allows physical products to be delivered entirely remotely as a service. LÄS MER