Sökning: "Tjänstefiering"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Tjänstefiering.

 1. 1. Från produkt till tjänst : En kvalitativ studie av hur affärssystemleverantörerhanterar utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ottilia Gustafsson; Josefine Möllbrant; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Tjänstefiering; Affärssystem; Molntjänst; Utmaningar.;

  Sammanfattning : Digitalisering benämns som den fjärde industriella revolutionen och den digitalatekniken har utvecklats exponentiellt. I takt med digitaliseringens framväxt harleveransmetoden av affärssystem förändrats. Den digitala utvecklingen möjliggör förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av tjänstefiering genom värdekonstellationer : En studie om hur företag med knappa resurser kan tillhandahålla erbjudanden som främjar relationer och en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hector Follin; Daniel Hallenberg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Value constellation; digitalization; digital transformation; circular economy; Tjänstefiering; värdekonstellation; digitalisering; digital transformation; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. LÄS MER

 3. 3. Capturing customer value with product service systems. : A case study at Xylem Inc.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HILDA HULTENBERGER; [2019]
  Nyckelord :Product service systems PSS ; Servitization; Customer value.; Produkt- och tjänstesystem; Tjänstefiering; Kundvärde.;

  Sammanfattning : Competition among original equipment manufacturers are increasing and firms are looking for new ways to compete without dumping the prices. A growing approach is to move from selling traditional products into solutions with a combination of product and services by offering product service systems (PSS). LÄS MER

 4. 4. Milk as a Service : Exploring the Concepts of Servitization and Digitalization in the Business Model of an Incumbent Manufacturing Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matilda Furberg; Anna Naumburg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Digitalization; Business Model Innovation; Value Creation; Tjänstefiering; digitalisering; affärsmodellsinnovation; värdeskapande;

  Sammanfattning : Due to digitalization as a technology shift, many incumbent manufacturing firms face challenges to maintain their position on the market. One solution to tackle this technology shift is by servitization, which has shown great opportunities for value creation in various industries. LÄS MER

 5. 5. En tjänstelösning inom energisektorn : Med fokus på datacenterbranschen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Markus Lindgren; Marcus Östgren; [2019]
  Nyckelord :tjänstefiering; samskapande; co-location datacenter; energi;

  Sammanfattning : The energy sector is facing unprecedented changes as technology development and new expectations are necessitating action. As a result of market changes, incumbent companies as well as new ones within the sector are now seeking new business opportunities to cope with changes and position themselves for the future. LÄS MER