Sökning: "Tjänstefiering"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Tjänstefiering.

 1. 1. Marknadsmöjligheter för en ökad cirkularitet av kontorsinredning: - En studie om företag som säljer begagnad kontorsinredning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joosefin Tinglöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den linjära ekonomins framsteg har gett stora konsekvenser på miljön, varför implementeringen av cirkulära och mer resursbesparande affärsidéer efterfrågas. Studien identifierar kontorsmöbler som en aktuell produktgrupp för återanvändning. Idag slängs dock en stor mängd fullt fungerande kontorsmöbler av hög kvalité årligen. LÄS MER

 2. 2. Avoiding the Service Paradox : A Capability-Based Framework for Sustained Financial Performance in Triadic Service Ecosystems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Månsson; Norbert Linhart; [2021]
  Nyckelord :Servitization; service paradox; integrated solutions; service ecosystems; triadic value constellations; capabilities; Tjänstefiering; tjänsteparadox; integrerade lösningar; tjänsteekosystem; triadiska värdekonstellationer;

  Sammanfattning : This thesis aims to enhance the current literature by investigating the causes for the service paradox in service ecosystems and the capabilities required to avoid them. To fulfill this purpose the following research questions were derived: RQ 1: What are the possible key causes for the service paradox for integrated solution providers in a triadic value constellation? RQ 2: What key capabilities allow integrated solution providers to avoid the service paradox in a triadic value constellation? This study used an exploratory, qualitative, single-case study of a service ecosystem, with an abductive research approach. LÄS MER

 3. 3. Value co-creation: Enablers and risks during value proposition development : A case study in the IT industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Eric Danielsson; Alexander Stenman; [2021]
  Nyckelord :Value co-creation; Servitization; Collaborative value processes; Digitalization;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to advance the understanding of what enablers and risks become evident in value co-creation and how they affect value proposition development. To fulfill this research purpose, the following research questions were derived: RQ1: What are the enablers that become evident during value co-creation in an IT context?, RQ2a: What are the risks that become evident during value co-creation in an IT context?, and RQ2b: How can IT service providers mitigate these risks during value proposition development? Method – The study is an exploratory inductive single case study of a specific business environment that revolves around related services in the IT industry. LÄS MER

 4. 4. Tjänstedesign och tjänstefiering : En undersökning om designverktyg och dess bidrag till tjänstefieringsprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Malin Röhr; [2021]
  Nyckelord :tjänstedesign; tjänstefiering; designverktyg; aktörskarta; empatikarta; tjänstekarta;

  Sammanfattning : I ett samhälle med ständig utveckling, ställs det höga krav på företag och organisationer att anpassa och förnya sina affärsmodeller för att hålla sig aktuella. Intresset för tjänstefiering har ökat, fler företag väljer att gå från ett produktfokuserat utbud till ett tjänstefokuserat utbud. LÄS MER

 5. 5. Att mäta kundnöjdhet inom B2B : B2B relationen mellan leverantör & distributör i en tjänstefieringskontext

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lejla Cerimagic; Sigrid Aronson; [2021]
  Nyckelord :Customer satisfaction; B2B; Relationships; Networks; Servitization; Kundnöjdhet; B2B; Relationer; Nätverk; Tjänstefiering;

  Sammanfattning : Title: Measuring customer satisfaction within B2B: The B2B relationship between supplierand distributor in a servitization context.  Authors: Sigrid Aronson & Lejla Cerimagic Supervisor: Ramsin Yakob Background: The importance of relationships has increased along with the servitizationprocess of many manufacturers. LÄS MER