Sökning: "Tjänster utan uppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Tjänster utan uppdrag.

 1. 1. Rekommendationssystem för sportnyheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Samuel Martin; [2018]
  Nyckelord :Rekommendationsmotorer; maskininlärning; molntjänster; relevans; användarprofilering.; Recommender systems; machine learning; cloud services; relevance; user profiling.;

  Sammanfattning : På uppdrag av sportmediakoncernen ESMG undersöker detta arbete två frågeställningar: Hur kan man utveckla och driftsätta ett rekommendationssystem för nyhetsartiklar? Vilka föroch nackdelar finns med ett eget system jämfört med tredjepartssystem? Arbetet använder Polyas fyra steg som undersökningsmetod, där de fyra stegen anpassas och appliceras på detta projekt. För att kunna besvara den första frågeställningen, skapas initialt en kravspecifikation, som ligger till grund för rekommendationssystemets funktionella och icke-funktionella krav. LÄS MER

 2. 2. En gränslös lag? - En utredning om problemen med ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet för sexköp utomlands

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Olsson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; komparativ rätt; dubbel straffbarhet; kriminalisering; sexköpslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska sexköpslagstiftningen är kontroversiell och har kritiserats för att sakna tydliga skyddsintressen och uppvisa bristande effektivitet. Även om lagstiftningen lett till minskad efterfrågan av sexuella tjänster i Sverige, kommer lagstiftningen inte åt de som istället köper sex utomlands i stater utan motsvarande lagstiftning. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av förutsättningar för icke-publik laddinfrastruktur

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Odd Breimark; [2017]
  Nyckelord :laddfordon; elbil; laddinfrastruktur;

  Sammanfattning : Den här rapporten är utförd på uppdrag av Luleå Energi AB och Luleå Energi Elnät AB. Rapporten behandlar laddning av laddfordon vid företag och flerbostadshus, och syftar till att undersöka vilka behov som finns och hur tjänster kan utformas för att tillgodose dessa behov. LÄS MER

 4. 4. Negotiorum gestio – en bortglömd rättsprincip? : En rättsutredning av principens tillämpning av domstolar samt framställning i doktrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; Amanda Halldén; [2017]
  Nyckelord :Benevolent intervention in another’s affairs; Tjänster utan uppdrag; huvudman; gestor; rättsprincip; Negotiorum gestio;

  Sammanfattning : Om någon utför en tjänst å annans räkning utan att det finns ett uppdrag härom, torde det föreligga ett fall av negotiorum gestio – tjänst utan uppdrag. Den som utför tjänsten kallas gestor och hen handlar å huvudmannens vägnar. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas miljön av limträ- eller stålstomme för en lantbruksbyggnad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Kamal Eliassi; [2016]
  Nyckelord :LCA; laminated wood; steel; environmental impact; greenhouse effect; LCA; limträ; stål; miljöpåverkan; växthuseffekten;

  Sammanfattning : Global climate change is one of the most important tasks that scientists are trying to solve today. With the help of a Lifecycle Analysis (LCA) method, the impact that many materials and services have on the environment and humans, have been determined. LÄS MER