Sökning: "Tjeckien"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Tjeckien.

 1. 1. Lustration i Tjeckien och Slovakien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martina Divkovic; [2020]
  Nyckelord :lustration; Tjeckien; Slovakien; demokrati; polyarki; kommunism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Tjeckiens och Slovakiens lustrationer och testar ifall dessa har påverkat hur väl demokratiska processer och rättigheter fungerar och respekteras i landet. Lustration är lagar som undersöker vem som arbetat med och begått brott mot mänskligheten under kommunistiska auktoritära styren som båda dessa länder levde under innan de gick över till demokrati. LÄS MER

 2. 2. Pancreastransplantation, öcellstransplantation och diabetes mellitus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Patrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Pancreastransplantation; öcellstransplantation; diabetes; komplikationer; glukoskontroll; HbA1c; C-peptid; insulinfrihet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Diabetes mellitus karakteriseras av högt blodsocker och är ett samlingsnamn för olika diabetessjukdomar där typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är de vanligaste sjukdomarna. Kroppens blodglukoshalter regleras av hormonet insulin som är ett nödvändigt hormon för att kroppens celler ska kunna ta upp kolhydrater, aminosyror och fett. LÄS MER

 3. 3. Mannens erfarenheter av papparollen som stöd för sjuksköterskan inom barnhälsovårdens föräldrastöd : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Anderberg; Mimmi Moser; [2019]
  Nyckelord :Experience; father; father role; gender role; gender theory; Barnhälsovård; erfarenhet; genusteori; upplevelse; papparoll;

  Sammanfattning : Pappan är central för barnets utveckling, men kunskap och förståelse kring pappans erfarenheter av sin roll saknas. Syftet med litteraturstudien var att utforska och beskriva mannens erfarenheter av sin roll som pappa till barn under sex år. LÄS MER

 4. 4. Gender Equality across Global Organizations: Towards a Framework for Increasing Gender Equality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :MARIA NORBERG; [2018]
  Nyckelord :Gender; Gender Equality; Global Organizations; Change management; Culture; Cultural change; Cross-cultural management; Strategy; Diversity; Inkludering; UN; SDG; Czech Republic; Sweden; United Kingdom; United States.; Kön; Jämställdhet; Globala organisationer; Förändringshantering; Kultur; Kulturförändring; Tvärkulturell ledning; Strategi; Mångfald; Inkludering; FN; SDG; Tjeckien; Sverige; Storbritannien; USA;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze how Global Organizations work with Gender Equality, what type of challenges they experience and how they can be addressed. Secondarily, it addresses how Global Organizations can create an international Gender Equality strategy and how Gender Equality work differs among four countries. LÄS MER

 5. 5. Quantitative model of present and future well-being in the EU-28 : a spatial multi-criteria evaluation of socioeconomic and climatic comfort factors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Joakim Jörwall; [2017]
  Nyckelord :GIS; well-being; multi-criteria evaluation; EU-28; physical geography and ecosystem analysis; UTCI; Tourism Climatic Index; Predicted Mean Vote; Analytic Hierarchy Process; Fuzzy membership; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Both within the EU and within other regions/countries, there is a need to measure and monitor the well-being/Quality of Life (QoL) of people, in order to identify, anticipate, and address potential social or economic problems, at national and regional levels. This study presents a model to quantitatively estimate the spatial well-being (QoL) distribution across the EU-28 member states down to the municipal level, using tools offered by GIS. LÄS MER