Sökning: "Tjeckien"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Tjeckien.

 1. 1. Gender Equality across Global Organizations: Towards a Framework for Increasing Gender Equality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :MARIA NORBERG; [2018]
  Nyckelord :Gender; Gender Equality; Global Organizations; Change management; Culture; Cultural change; Cross-cultural management; Strategy; Diversity; Inkludering; UN; SDG; Czech Republic; Sweden; United Kingdom; United States.; Kön; Jämställdhet; Globala organisationer; Förändringshantering; Kultur; Kulturförändring; Tvärkulturell ledning; Strategi; Mångfald; Inkludering; FN; SDG; Tjeckien; Sverige; Storbritannien; USA;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze how Global Organizations work with Gender Equality, what type of challenges they experience and how they can be addressed. Secondarily, it addresses how Global Organizations can create an international Gender Equality strategy and how Gender Equality work differs among four countries. LÄS MER

 2. 2. Quantitative model of present and future well-being in the EU-28 : a spatial multi-criteria evaluation of socioeconomic and climatic comfort factors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Joakim Jörwall; [2017]
  Nyckelord :GIS; well-being; multi-criteria evaluation; EU-28; physical geography and ecosystem analysis; UTCI; Tourism Climatic Index; Predicted Mean Vote; Analytic Hierarchy Process; Fuzzy membership; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Both within the EU and within other regions/countries, there is a need to measure and monitor the well-being/Quality of Life (QoL) of people, in order to identify, anticipate, and address potential social or economic problems, at national and regional levels. This study presents a model to quantitatively estimate the spatial well-being (QoL) distribution across the EU-28 member states down to the municipal level, using tools offered by GIS. LÄS MER

 3. 3. Kalla kriget i nutida tjeckiska och svenska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lucie Hoffmanova; [2017]
  Nyckelord :Kalla kriget; svenska läroböcker; tjeckiska läroböcker; historieläroböcker;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur man skildrar det kalla kriget i nutida tjeckiska och svenska läroböcker. Jag utgår från faktumet att Tjeckien (respektive Tjeckoslovakien) och Sverige hade olika politiska förutsättningar under det kalla kriget och därför har jag velat spåra hur dessa skillnader eventuellt synliggörs i historieläroböcker, i synnerhet i texterna som handlar om det kalla kriget. LÄS MER

 4. 4. Har Polen blivit tystare? I så fall varför?: En studie kring en institutions ansvar i upprätthållande av demokrati och yttrandefrihet.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Schmitz; Malin Karlsson; [2016]
  Nyckelord :demokrati; yttrandefrihet; Polen; inskränkning av demokratiska rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns flera demokratier idag som kritiserats för att ta steg bakåt när det gäller demokratiska rättigheter så som yttrandefrihet, Polen är ett sådant land. Genom undersökningen är målet att besvara forskningsfrågan: Vad är det som gör ett demokratiskt land som Polen kan överge vissa demokratiska rättigheter och där med utöva förtryck mot yttrandefrihet och pressfrihet? I huvudsak har vi fokuserat på att finna institutioner som inte fungerar för att upprätthålla demokratiska rättigheter. LÄS MER

 5. 5. ”Det är vårt land också” En kvalitativ studie om hur en grupp romer i Tjeckien beskriver migration och hem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Budinová; [2014-08-08]
  Nyckelord :migration; hem; romer; postkolonialism; Tjeckien;

  Sammanfattning : Social exklusion av romer i Europa ökar. Media uppmärksammar romer som kommerfrån Central-och Östeuropa och bosätter sig tillfälligt på parkeringsplatser eller i stadensutkanter. Studien syftar till att belysa hur en grupp romer i Tjeckien uppfattar migrationoch vad de själva lägger i begreppet hem. LÄS MER