Sökning: "Tobaksproduktdirektivet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Tobaksproduktdirektivet.

 1. 1. Är rökförbudet lagligt? - En undersökning av hur det svenska rökförbudet förhåller sig till bestämmelserna om fri rörlighet för varor inom EU.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Hedlund; [2020]
  Nyckelord :Lag om tobak och liknande produkter; Utvidgat rökförbud; Fri rörlighet för varor; Tobaksproduktdirektivet; folkhälsa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande uppsats är att undersöka om den nya svenska tobakslagen gällande rökförbud är förenlig med EU-rätten. Den rättsliga undersökningen avser att besvara frågor kring hur det svenska rökförbudet är utformat och hur lagen förhåller sig till EU-rätten. LÄS MER

 2. 2. Lobbying under revideringen av EU:s Tobaksproduktdirektiv - En analys ur ett demokratiskt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Darjosh Teymouri; Emma Westberg; [2015]
  Nyckelord :Lobbyism; Demokrati; Tobaksproduktdirektivet; EU; lobbyist; Smoke Free Partnership; Philip Morris International; beslutsprocess; Bryssel; deltagarform; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines the level of democracy with lobbying. We use Robert A. Dahl’s criteria’s for a democratic process as a measurement tool and the Tobacco Products Directive as an analysis unit. We compare the lobbying activities of two major lobby organisations during the revision of the Tobacco Products Directive. LÄS MER