Sökning: "Tobias Adolfsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Tobias Adolfsson.

 1. 1. Mellan okunskap och orätt – Rättsstridigt åtkommen bevisning i svensk straffrättskipning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tobias Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; straffrätt; bevisrätt; rättvis rättegång; fri bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska straffprocessen bygger på principen om fri bevisprövning, enligt vilken det inte ska finnas några rättsliga begränsningar av vilken bevisning som får läggas fram eller normer för hur denna ska värderas. Principen omfattar även bevisning som åtkommits på ett sätt som strider mot någon lag eller rättighet. LÄS MER

 2. 2. Pre-study of optical LED units for shunting signals

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Tobias Adolfsson; Axel Dellenby; [2021]
  Nyckelord :LED - Light Emitting Diode; Booster Converter; MLCC - Multi-layer capacitor; ESR - Equivalent Serie Resistance; OU - Optical Unit; Reactive compensation; LED - lysdiod; step-up omvandlare; MLCC - flerskiktskeramisk kondensator; ESR - ekvivalent serie motstånd; OU - optiskt enhet; reaktiv kompensering;

  Sammanfattning : Alstom wanted to investigate the possibility of adapting its light emitting diode (LED) technology for shunting signals in train traffic. The LED technology uses 50V, but Alstom wants to adapt it for 12V. The LED technology is energy efficient but needs to be adapted for existing signal interlocking by drawing a higher current. LÄS MER

 3. 3. The Rise of Resilience in EU Foreign Policy – A Shift of Paradigm or Parlance? : A comparative case study of the EU foreign policy before and after the EU Global Strategy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :resilience; European Union; Eastern Partnership; European Union Global Strategy; principled pragmatism; liberal interventionism; external intervention;

  Sammanfattning : This master’s thesis studies the European Union’s (EU) foreign policy in the Eastern Partnership before and after the EU Global Strategy (EUGS) and investigates whether or not there has been a policy shift towards the paradigm of resilience. Previous research disagrees on the implications of the EUGS and I argue that more empirical research on the matter is needed. LÄS MER

 4. 4. Discipline and Freedom in Financial Markets: How regulation and liberalisation influence the gains from finance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Adolfsson; [2018]
  Nyckelord :financial development; regulation; liberalisation; institutions; economic growth; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates how the financial sector's institutional characteristics can allow an economy to benefit from financial deepening and limit the negative effects it can have. Specifically, it tests how macroprudential regulation and financial liberalisation affect the shape and behaviour of the finance–growth relationship. LÄS MER

 5. 5. “Man föds inte dum, man blir dum”: En undersökning om skolan i socioekonomiskt svaga kommuner med goda skolresultat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Adolfsson; Britta Hjort; [2017]
  Nyckelord :skolresultat; kommuner; socioekonomisk nivå; finansiering; inställning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idén att “[d]en allt annat överskuggande faktorn för en elevs studieprestation är hennes socioekonomiska status” (Lärarnas Riksförbund 2008:24) är djupt rotad. Syftet med denna pilotstudie består dels i att visa varför skillnader i socioekonomisk nivå inte på ett tillräckligt sätt förklarar varför kommuner har så olika skolresultat, dels i att försöka hitta andra faktorer som kan förklara varför kommuner får goda skolresultat. LÄS MER