Sökning: "Tobias Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Tobias Andersson.

 1. 1. Konsten att leda i kris : En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tobias Pettersson; Eric Andersson; John Seiborg; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; krisplan; Covid-19; livsmedelsbranschen;

  Sammanfattning : Titel: Konsten att leda i kris- En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19 Författare: Tobias Pettersson, Eric Andersson & John Seiborg Handledare: Anders Hytter Examinator: Erik Rosell Inledning: Corona-pandemins framfart har satt sina spår runt om i världen. Företag har tvingats lägga ner sina produktioner eller gått i konkurs. LÄS MER

 2. 2. Informationssäkerhetsrisker och organisatoriska sanktioner vid användandet av privata smarta enheter i Försvarsmakten : En studie om användning av privata smarta enheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tobias Persson; Emil Andersson; [2020]
  Nyckelord :Smart devices; Operations security; Information security; Information security awareness; General Deterrence Theory; Protection Motivation Theory; Swedish Armed Forces.; Smarta enheter; Verksamhetssäkerhet; Informationssäkerhet; Information security awareness; General Deterrence Theory; Protection Motivation Theory; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker intentionen att använda smarta enheter i tjänst hos personal i Försvarsmakten, som är en organisation med högt behov av verksamhetssäkerhet. Verksamhetens säkerhet är direkt beroende av hur personal inom verksamheten agerar utifrån ett säkerhetsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. MBA and ENGINEERING MANAGEMENT : Management education for engineers in the Swedish industry sector

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Robin Iversen; Tobias Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö : En fallstudie med servicekontoret Borås

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tobias Andersson; Maryam Kolivand; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; byggteknik; anläggning; risker; projekt; BAS-U; BAS-P; SAM; buller; trafik;

  Sammanfattning : Byggbranschen står inför en utmanande situation där efterfrågan är stor, men tillgång till resurser är begränsad, många utländska yrkesarbetare och företag är verksamma i Sverige och det har skett en stor nyrekrytering av inte minst byggtjänstemän, tidplaner är snäva, och det finns riskarbetsmiljön i projekt kan bli lidande. Det är därför extra viktigt att det görs genomarbetade riskbedömningar och att dessa följs upp och revideras fortlöpande under hela projekttiden. LÄS MER

 5. 5. Något om tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal - Ett svenskt perspektiv på EU-domstolens avgörande C-284/16 Achmea

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal möjliggör för individer och företag från en stat att inleda skiljeförfaranden mot en annan stat inför en oberoende skiljenämnd i händelse av att den andra staten vidtagit åtgärder som strider mot investeringsskyddsavtalen. Förekomsten av sådana tvistlösningsklausuler har länge kritiserats, särskilt då dessa ansetts strida mot principen om unionsrättens autonomi. LÄS MER