Sökning: "Tobias Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Tobias Andersson.

 1. 1. Något om tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal - Ett svenskt perspektiv på EU-domstolens avgörande C-284/16 Achmea

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal möjliggör för individer och företag från en stat att inleda skiljeförfaranden mot en annan stat inför en oberoende skiljenämnd i händelse av att den andra staten vidtagit åtgärder som strider mot investeringsskyddsavtalen. Förekomsten av sådana tvistlösningsklausuler har länge kritiserats, särskilt då dessa ansetts strida mot principen om unionsrättens autonomi. LÄS MER

 2. 2. Erektil dysfunktion efter prostatektomi – medelålders mäns upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tobias Andersson; Malin Steinhof; [2019-06-28]
  Nyckelord :Prostatektomi; erektil dysfunktion; prostatacancer; sexualitet; självuppfattning; upplevelser; maskulinitet och medelålders män 45–65 år;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män i hela världen och sjukdomen förväntas öka i Sverige. Ett kirurgiskt behandlingsalternativ är prostatektomi då hela prostatakörteln avlägsnas. En vanlig komplikation av prostatektomi som kan uppstå postoperativt är erektil dysfunktion. LÄS MER

 3. 3. Särskild begåvning och matematik – Hur yttrar det sig? : Vad uppfattar pedagoger som kännetecken på särskild begåvning och hur kommer det till uttryck?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tobias Andersson; David Evertsson; [2019]
  Nyckelord :Generalization ability; Giftedness; Mathematics; Mathematical giftedness; Renzulli; Generaliseringsförmåga; Matematik; Matematisk begåvning; Renzulli; Särbegåvning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka kännetecken pedagoger uppfattar att de särskilt begåvade eleverna uppvisar och hur de kommer till uttryck i matematikundervisningen. Detta görs med förhoppningen att fler pedagoger ska kunna uppmärksamma sina särskilt begåvade elever. LÄS MER

 4. 4. Effekten av Mickey-Mousing i datorspel : En studie av Mickey-Mousing och dess effektivitet i dynamiska datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Andersson; Tobias Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Mickey-Mousing; fumblecore; game music; datorspel; spelupplevelse; interaktivitet; datorspelsmusik;

  Sammanfattning : Mickey-Mousing är en ljudläggningsmetod som använts sedan de tidiga tecknade filmerna i slutet på 1920-talet och beskrivs som en ”musikalisk imitation av fysisk rörelse”. Det har använts genom tiderna för att betona och förstärka de grafiska händelser som sker på filmduken, och har nu även förts in i ett nytt medie - datorspel. LÄS MER

 5. 5. Vägledande värderingar. Styrning utan ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Andersson; Tobias Andersson; [2018-08-27]
  Nyckelord :organisationskultur; värderingar; värderingsstyrning; motivation; motivationsfaktorer; management; ungdomsförbund; politik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER