Sökning: "Tobias Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Tobias Andersson.

 1. 1. Tor och webbplatsorakel : Konstruktion och utvärdering av webbplatsorakel från DNS-tidtagning i Tor-nätverket.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Oscar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Tor; The Tor Project; The Onion Router; Website Oracle; Attack; Penetration Testing; Network; Security; Side channel attack; DNS; Timing; Darknet; Dark net; Tor; Nätverksteknik; Attack; Webbplatsorakel; Sidokanalsattack; Penetrationstest; Datasäkerhet; Informationssäkerhet; DNS; The Tor Project; Darknet; Dark net;

  Sammanfattning : This paper discsusses the question: is website oracles in Tor from timing DNS something we have to worry about? This paper builds apon the findings done by Rasmus Dahlberg and Tobias Pulls in thier paper Website Fingerprinting with Website Oracles. A website oracle is a side channel attack that answers the predicate: has this website been visited before? The website oracle is constructed and test are carried out, with great outcome, resulting in that website oracles from timing DNS is not an attack that puts individuals using Tor at risk, but certanly challanges the idea of an anonymity network when such a lot of data can be derived from DNS. LÄS MER

 2. 2. Home sweet home? : Free housing project and integration in Bogotá, Colombia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Tobias Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Every year millions of human beings are forcibly displaced from their homes due to armed conflicts and natural disasters. By the end of 2019, more people than ever before were identified as Internally Displaced People (IDP), with numbers exceeding 45 million worldwide. LÄS MER

 3. 3. Dödshjälp inom palliativ vård, sjukvårdspersonalens erfarenheter samt upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Niklas Pettersson; Tobias Andersson; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; Palliative Care; Healthcare professionals and Experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är dödshjälp inte lagligt men ämnet debatteras utifrån olika synsätt samt etiska aspekter. Sjukvårdspersonalens uppgift är att vårda patienter genom att lindra, trösta samt bota men om patienten inte längre vill leva samt efterfrågar dödshjälp ställs sjuksköterskan inför en utmaning. LÄS MER

 4. 4. Konsten att leda i kris : En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tobias Pettersson; Eric Andersson; John Seiborg; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; krisplan; Covid-19; livsmedelsbranschen;

  Sammanfattning : Titel: Konsten att leda i kris- En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19 Författare: Tobias Pettersson, Eric Andersson & John Seiborg Handledare: Anders Hytter Examinator: Erik Rosell Inledning: Corona-pandemins framfart har satt sina spår runt om i världen. Företag har tvingats lägga ner sina produktioner eller gått i konkurs. LÄS MER

 5. 5. Informationssäkerhetsrisker och organisatoriska sanktioner vid användandet av privata smarta enheter i Försvarsmakten : En studie om användning av privata smarta enheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tobias Persson; Emil Andersson; [2020]
  Nyckelord :Smart devices; Operations security; Information security; Information security awareness; General Deterrence Theory; Protection Motivation Theory; Swedish Armed Forces.; Smarta enheter; Verksamhetssäkerhet; Informationssäkerhet; Information security awareness; General Deterrence Theory; Protection Motivation Theory; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker intentionen att använda smarta enheter i tjänst hos personal i Försvarsmakten, som är en organisation med högt behov av verksamhetssäkerhet. Verksamhetens säkerhet är direkt beroende av hur personal inom verksamheten agerar utifrån ett säkerhetsperspektiv. LÄS MER