Sökning: "Tobias Börjesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tobias Börjesson.

 1. 1. Tids- och kostnadseffektivitet vid intermodala transporter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Simon Ahlnäs; Tobias Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Intermodal transport; Semi-trailer; Dry port; Transport cost Transport time; Intermodala transporter; Semitrailrar; Torrhamn; Transportkostnad Transporttid.;

  Sammanfattning : This study aims to explore effectiveness within intermodal transportation of semi-trailers based on the variables cost and time. Intermodal transport can be explained as a transportation of a carrier, from the origin to the final destination, using two or more modes of transport (Crainic & Kim, 2007 p.467). LÄS MER

 2. 2. Fritidspedagogen i skolan : En studie om fritidpedagogens uppfattning gällande deras yrkesroll när de arbetar i skolan och hur deras arbetsuppgifter ser ut under skoltid.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Tobias Persson; Eric Börjesson; [2014]
  Nyckelord :fritidspedagog; yrkesroll; kompetens; fenomenografi;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att få en uppfattning från fritidspedagoger om hur de upplever sin yrkesroll i skolan och vilka arbetsuppgifter de har utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer så fick vi fram hur ett antal fritidspedagoger uppfattar detta fenomen. LÄS MER