Sökning: "Tobias Bertilsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Tobias Bertilsson.

 1. 1. Undersökning om hjulmotorströmmar kan användas som alternativ metod för kollisiondetektering i autonoma gräsklippare. : Klassificering av hjulmotorströmmar med KNN och MLP.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Tobias Bertilsson; Romario Johansson; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; K-Nearest Neighbour; Multilayer Perceptron; collision detection; autonomous robots; Collison detection based on current.; Maskininlärning; K-nearest neighbor; Multi-layer perceptron; kollisionsdetektion; autonoma robotar;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to expand the knowledge of how wheel motor currents can be combined with machine learning to be used in a collision detection system for autonomous robots, in order to decrease the number of external sensors and open new design opportunities and lowering production costs. Method – The study is conducted with design science research where two artefacts are developed in a cooperation with Globe Tools Group. LÄS MER

 2. 2. Effekten av färgskiftande vertikalljus i en arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Richard Bertilsson; Tobias Bäck; [2019]
  Nyckelord :Color changing light; Concentration; Office lighting; Motivation; Ambient light; Well-being; Färgskiftande ljus; Koncentration; Kontorsbelysning; Motivation; Omfältsljus; Välmående;

  Sammanfattning : Människan är utvecklad under dagsljusets dynamiska variation avfärgtemperatur, riktning och intensitet. Variationen påverkar våra känslor och prestation positivt. Problemet idag är att vi vistas ca 90% av dagen inomhus och att den artificiella belysningen inomhus oftasaknarvariation. LÄS MER

 3. 3. Bryggkaffe och bakverk i kombination : Sensorisk analys och gillandetest

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Tobias Petersson; Sara Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :just about right; chokladboll; kaffe; mazarin; sensoriska egenskaper;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Situation-dependent spontaneous mobile information service for travelers

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem

  Författare :Tobias Bertilsson; Mårten Persson; [2006]
  Nyckelord :Intelligent Transport Systems and Services; mobile service; situation-dependent service; travel planner; route planner; design; demonstration;

  Sammanfattning : This application is created to provide valid and relevant travel information to travelers on their journey. The application is proposed as a demonstration for seamless communications in the VINNOVA-sponsored project PIITSA (Personal Information Intelligent Transport systems through Seamless communications and Autonomous decisions). LÄS MER

 5. 5. En butik på Internet, Grandpa AB

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem

  Författare :Tobias Bertilsson; Fredrik Nilsson; [2004]
  Nyckelord :WWW; web; webshop; Grandpa; Internet; Affär; Shop;

  Sammanfattning : Idag är webbhandel en del av vardagen och är ett utmärkt sätt för ett företag att kunna locka till sig nya kunder. Detta är något som den ny öppnade butiken Grandpa insåg och de ville därför ha en mer utvecklad webbsida. Till vårt förfogande för att skapa denna hade vi html, PHP, JavaScript™ och MySQL. LÄS MER