Sökning: "Tobias Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Tobias Björk.

 1. 1. Validering och utveckling av matematisk modell av rökgaskondensering : En undersökning av matematiska modeller avrökgaskondensering samt en studie av hur yttre faktorerpåverkar rökgaskondenseringen i kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Andreas Björk; Tobias Enander; [2019]
  Nyckelord :Rökgaskondensering; kraftvärmeverk; termodynamik; fjärrvärme; rökgasrening; scrubber; värmeväxlare; matematisk modell;

  Sammanfattning : Vid förbränning av bränslen med hög vatten- eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med denfuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Ett vanligt exempel är förbränning av trädbränsleeller hushållsavfall i kraftvärmeverk. LÄS MER

 2. 2. Klassificeringsmetoder med medicinska tillämpningar : En jämförande studie mellan logistisk regression, elastic net och random forest

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Gustaf Björk; Carlsson Tobias; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag genererar den medicinska forskningen mycket stora mängder data med en skiftande karaktär. Detta har gjort att statistiska klassificeringsmetoder blivit allt mer populära som beslutstöd inom medicinsk forskning och praktik. LÄS MER

 3. 3. ”Vi försöker servera ett smörgåsbord” En studie om att attrahera utländska direktinvesteringar till Göteborgsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Björk; André Danielsson; [2015-06-25]
  Nyckelord :Institutionellt arbete; Institutionell dualitet; nätverkande; relationer; Business Region Göteborg;

  Sammanfattning : Globalization allows companies to expand and establish themselves in other markets, which can have unexpected consequences for those who are not aware of the controversy or sacrifices that are required, and Gothenburg, Sweden is not an exception. The study has focused on two institutional theories that can explain whathappens when a foreign direct investment takes place, Institutional work and Institutional duality. LÄS MER

 4. 4. Application lifecycle management utvärdering av komponenter

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tobias Björk; [2008-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen ger en överblick av vad synsättet Application Lifecycle Management (ALM) innebär. Enutvärderingsmodell beskriver de analyserade verktygens duglighet gällande ett antal funktionellaoch icke-funktionella krav. Modellen jämför kommersiella verktyg och uppsättningar med enmotsvarande uppsättning av Open Source verktyg. LÄS MER

 5. 5. Dynamik och Kombination - En teknisk analys av OMX Large Cap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Björk; Tobias Westerdahl; Carl-Johan Berggren; Carl Thornberg; [2008]
  Nyckelord :Pris; Volym; Teknisk analys; Tradingfilter; Den effektiva marknadshypotesen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att avgöra om det går att påvisa ineffektivitet på OMX Large Cap med ett kortsiktigt tradingfilter, baserat på pris och volym. Ett tradingfilter som genererar överavkastning är ett starkt argument mot en effektiv marknad. Metod: Studien görs på perioden 2002-2006. LÄS MER