Sökning: "Tobias Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Tobias Eriksson.

 1. 1. EU ETS VS. CORSIA A neoliberal institutionalist study of European emission reduction policy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Eriksson; [2019-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since 2012, the European aviation sector is covered by the European Union Emission Trading Scheme, (EU ETS). A global counterpart, which is currently being developed by the International Civil Aviation Organization (ICAO) under the name CORSIA, is due to enter into force in 2021. LÄS MER

 2. 2. Diskursiv krishantering : En studie om hur organisationer retoriskt utformar sina VD-brev till följd av en kris

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Miranda Reimer; Tobias Hedberg; Adam Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekten av Mickey-Mousing i datorspel : En studie av Mickey-Mousing och dess effektivitet i dynamiska datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Andersson; Tobias Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Mickey-Mousing; fumblecore; game music; datorspel; spelupplevelse; interaktivitet; datorspelsmusik;

  Sammanfattning : Mickey-Mousing är en ljudläggningsmetod som använts sedan de tidiga tecknade filmerna i slutet på 1920-talet och beskrivs som en ”musikalisk imitation av fysisk rörelse”. Det har använts genom tiderna för att betona och förstärka de grafiska händelser som sker på filmduken, och har nu även förts in i ett nytt medie - datorspel. LÄS MER

 4. 4. An Inventory Management Decision Model for Managing Misplaced Spare Parts at Mycronic

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Tobias Junerfält; Carl Hellberg Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are currently many spare parts in the Mycronic global supply chain which are wrongly stored in various local warehouses, even though the Mycronic stocking policy indicates they should be stored elsewhere. This results in increased inventory carrying costs and decreased inventory turnover ratio. LÄS MER

 5. 5. Revisorns och klientens påverkan på revisionskvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Eriksson; Ahmad Kullab; [2019]
  Nyckelord :Revisionskvalitet; revisor; manliga revisorer; kvinnliga revisorer; byråtillhörighet; Big N; fortsatt drift-anmärkningar; finansiella variabler; konkurs.;

  Sammanfattning : Ett företags intressenter behöver kunna lägga stor tillit i företagets finansiella rapporter. Därför är det betydelsefullt att det finns en neutral part som revisorer för att säkerställa riktigheten i dessa finansiella rapporter. LÄS MER