Sökning: "Tobias Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Tobias Eriksson.

 1. 1. EU ETS VS. CORSIA A neoliberal institutionalist study of European emission reduction policy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Eriksson; [2019-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since 2012, the European aviation sector is covered by the European Union Emission Trading Scheme, (EU ETS). A global counterpart, which is currently being developed by the International Civil Aviation Organization (ICAO) under the name CORSIA, is due to enter into force in 2021. LÄS MER

 2. 2. Diskursiv krishantering : En studie om hur organisationer retoriskt utformar sina VD-brev till följd av en kris

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Miranda Reimer; Tobias Hedberg; Adam Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekten av Mickey-Mousing i datorspel : En studie av Mickey-Mousing och dess effektivitet i dynamiska datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Andersson; Tobias Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Mickey-Mousing; fumblecore; game music; datorspel; spelupplevelse; interaktivitet; datorspelsmusik;

  Sammanfattning : Mickey-Mousing är en ljudläggningsmetod som använts sedan de tidiga tecknade filmerna i slutet på 1920-talet och beskrivs som en ”musikalisk imitation av fysisk rörelse”. Det har använts genom tiderna för att betona och förstärka de grafiska händelser som sker på filmduken, och har nu även förts in i ett nytt medie - datorspel. LÄS MER

 4. 4. Revisorns och klientens påverkan på revisionskvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Eriksson; Ahmad Kullab; [2019]
  Nyckelord :Revisionskvalitet; revisor; manliga revisorer; kvinnliga revisorer; byråtillhörighet; Big N; fortsatt drift-anmärkningar; finansiella variabler; konkurs.;

  Sammanfattning : Ett företags intressenter behöver kunna lägga stor tillit i företagets finansiella rapporter. Därför är det betydelsefullt att det finns en neutral part som revisorer för att säkerställa riktigheten i dessa finansiella rapporter. LÄS MER

 5. 5. Visualiseringsverktyg för migrerad kod : Ersättare till Guardien

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :John Eriksson; Tobias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :GuardIen; Java; Graph database; Neo4j; Angular; FishEye; GuardIen; Java; Graph database; Neo4j; Angular; FishEye;

  Sammanfattning : Java is one of the most widely used programming languages used today. CSN that previously used 4 GL tool should now migrate to Java development, which means that there is a need for a tool to show dependencies and relationships in the migrated and newly developed Java code. LÄS MER