Sökning: "Tobias Färdig"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Tobias Färdig.

 1. 1. iPhone app för inventering av utrustning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nanoteknologi och funktionella material

  Författare :Tobias Holm; [2022]
  Nyckelord :app; iphone; inventering; inventarie; inventarium;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte Inventering av utrustning är en återkommande och en ofta besvärlig uppgift som måste utföras av många företag. Kunden för detta projekt ville ha en lösning med handhållna skanners som läste av streckkoder på inventarierna. Lösningen skulle automatiskt kunna skapa ett Excelblad med uppdaterade inventarier. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av utrustning för utmattningsprovning av cykelramar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Rimby; [2021]
  Nyckelord :Utmattningsprovning; cykelram;

  Sammanfattning : SMP Svensk maskinprovning i Umeå, som är en del av Research Institutes of Sweden (RISE) planerar att börja utföra cykelprovningar. Vid provningen ingår utmattningsprovning av cykelramen som utförs i en fixtur med hjälp av ett programmerbart styrsystem, pneumatiska cylindrar och reglerventiler. LÄS MER

 3. 3. KOMMUNIKATION KRING DÖRRMILJÖN : En studie av projekterings- och produktionsproblem

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Tobias Johansson; Alice Westh; [2021]
  Nyckelord :project planning; doors; communication; coordination; construction; installation; projektplanering; dörrmiljö; kommunikation; samordning; husbyggnadsteknik; installation;

  Sammanfattning : Syfte: Kommunikationsproblem leder årligen till miljontals kronor i extrakostnader inom byggbranschen. Dörrmiljön utgör ett viktigt moment inom byggnationen där de många inblandade aktörerna skall kommunicera korrekt och i tid för att uppfylla de höga funktionskrav som dörrmiljön innefattar. LÄS MER

 4. 4. Webbutveckling med Flask och WordPress

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Viktor Wällstedt; Hans Tchou; Adrian Shosholli; Tobias Lundberg; Janos R. Dani; Fredrik Bengtsson; Viktor Agbrink; Andreas Järvelä; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om ett projekt åtta studenter på Linköpings universitet genomförde våren 2017, inom ramarna för kursen TDDD96: Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Fokuset i projektet var att bygga upp en ny webbplats åt en kund, Musikaliska konstföreningen, som ska ersätta deras gamla webbplats. LÄS MER

 5. 5. Remote Netlab

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Tobias Engkvist; [2016]
  Nyckelord :ssh; shell; bash; perl; expect; ssh; shell; bash; perl; expect;

  Sammanfattning : Detta projekt har haft som fokus att skapa ett system där användare med hjälp av SSH ska kunna logga in på en server och utföra konfigurationer på switchar och routrar med olika krav såsom att enbart en användare får vara inloggad i systemet åt gången. För att uppnå målen och kraven så användes ett par olika skript med språk såsom shell, bash, perl och expect. LÄS MER