Sökning: "Tobias Franzen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tobias Franzen.

 1. 1. Valuation of a digital operating room in the public health care sector- a case study in cooperation with Smith & Nephew

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Odén; Robert Franzén; Tobias Andersson; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Technological progress takes place all the time and in all sorts of sectors in our society. A computerization of nearly all companies worldwide has taken place and barely any company in developed countries can stay away from using IT today. LÄS MER

 2. 2. Den patientnära datorarbetsplatsen : Tablet PC för klinisk dokumentation vid postoperativ vård - en kvalitativ studie för OP/IVA kliniken på Uddevalla sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Magnus Franzén; Tobias Johannesson; [2004]
  Nyckelord :Tablet PC; Uddevalla sjukhus; Clinisoft; Mobilitet; Systemutveckling; System modernisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER