Sökning: "Tobias Franzen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tobias Franzen.

 1. 1. Du är vad du presterar : En kritisk diskursanalys av framställningen av psykisk ohälsa hos elitidrottarer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Delgado Johansson; Tobias Stahl; [2019]
  Nyckelord :Johan Franzén; Jenny Rissveds; mental illness; depression; concussions; concussion; eating disorder and eating disorders;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the depiction of mental illness with elite athletes. Mental illness has long been a sensitive object in the public's eye, but in recent years that has started to shift and the subject has destigmatized. More and more people are open and talk about their inner problems. LÄS MER

 2. 2. Valuation of a digital operating room in the public health care sector- a case study in cooperation with Smith & Nephew

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Odén; Robert Franzén; Tobias Andersson; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Technological progress takes place all the time and in all sorts of sectors in our society. A computerization of nearly all companies worldwide has taken place and barely any company in developed countries can stay away from using IT today. LÄS MER

 3. 3. Den patientnära datorarbetsplatsen : Tablet PC för klinisk dokumentation vid postoperativ vård - en kvalitativ studie för OP/IVA kliniken på Uddevalla sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Magnus Franzén; Tobias Johannesson; [2004]
  Nyckelord :Tablet PC; Uddevalla sjukhus; Clinisoft; Mobilitet; Systemutveckling; System modernisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER