Sökning: "Tobias Frisell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tobias Frisell.

 1. 1. Kryptovalutors betydelse i framtida portföljer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Frisell; Mattias Wahman; [2020-10-12]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Bitcoin; Bloomberg Galaxy Crypto Index; Portfolio optimization; Monte-Carlo simulation; Sharpe Ratio; Diversification;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine whether cryptocurrencies should be included in future investment portfolios or not. This thesis not only focuses on Bitcoin, but also uses the Bloomberg Galaxy Crypto Index to represent the cryptocurrency market as a whole. LÄS MER

 2. 2. Håll Formen! En jazzmusikers strövtåg i formernas värld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tobias Andersson; [2015-06-24]
  Nyckelord :Form; jazz; komposition; analys; komponerande musiker;

  Sammanfattning : På vilka sätt är musikalisk form relevant för en komponerande jazzmusiker? Denna uppsats ger en grundläggande översikt över form som begrepp genom musikhistorien och visar exempel på hur form tar sig uttryck i straight-ahead/ mainstream jazz, genom analyser av min musik samt valda stycken av The Bad Plus, Mark Turner och Bill Frisell. Uppsatsen vill ge nya verktyg och idéer för att förstå form i ett jazzsammanhang. LÄS MER