Sökning: "Tobias Höiseth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Höiseth.

  1. 1. Dödsstraff : Tillämpningen av straffet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Tobias Höiseth; [2006]
    Nyckelord :Lagar och förordningar;

    Sammanfattning : Rapporten fångar upp bakgrunden till dödsstraffet och syftet med den och min röda tråd, ligger i att ta reda på hur dödsstraffets tillämpning, i de delar av USA som fortfarande använder sig av straffet, egentligen ser ut och fungerar. Den inriktar sig på det faktum att oskyldiga döms och avrättas vid felaktig tillämpning av dödsstraffet. LÄS MER