Sökning: "Tobias Hamfelt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tobias Hamfelt.

 1. 1. Offentliga värden och deras färd genom tid och rum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tobias Hamfelt; [2020-08-12]
  Nyckelord :offentliga värden; den statliga värdegrunden; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är bidra till en diskussion om hur offentliga värden realiseras i den offentliga förvaltningen. Syftet grundas i att diskussionen om offentliga värden inom tidigare forskning främst förs på ett normativt plan och därför finns ett behov att studera realiseringen av värdena. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningens etik : En empirisk studie av etiska system, värden och teorier inom den svenska förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Hamfelt; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsetik; professionsetik; dödshjälpsdebatten; förvaltning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den religiösa staten : En deskriptiv analys av hur Maltas statsreligion kommer till uttryck i mötet med medborgaren

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tobias Hamfelt; [2017]
  Nyckelord :Malta; religion och stat; statsreligion; förvaltning; barnsyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER