Sökning: "Tobias Hanner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tobias Hanner.

 1. 1. Biometri vid fysisk access : En jämförande studie mellan ansiktsigenkänning och fingeravtrycksavläsning

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Martin Hanner; Tobias Björk; [2006]
  Nyckelord :Biometrics; face recognition; fingerprint scanning; physical access; security; Ansiktsigenkänning; biometri; fingeravtrycksavläsning; fysisk access; säkerhet;

  Sammanfattning : In today’s society, people often find themselves in situations where they need to be identified;for example when we buy alcohol, need to use an ATM or log on to our e-mail account. The most common methods today that are used for these kinds of matters are antiquated, and in the meantime, criminals all over the world get more sophisticated. LÄS MER

 2. 2. Interaktionstekniker för navigering på e-papper - en undersökning för framtidens nyhetstidning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Rickard Eriksson; Tobias Hanner; Johan Toresson; [2005]
  Nyckelord :Interaktionstekniker; Mobila enheter;

  Sammanfattning : Detta är en C-uppsats för Valfritt Informatik Programmet, Högskolan i Halmstad, 2005. I denna uppsats undersöker vi vilka interaktionstekniker som kan vara lämpliga eller inte alls vara lämpliga till en mobil enhet. På denna mobila enhet är det tänkt att e-papperstekniken skall appliceras. LÄS MER