Sökning: "Tobias Heinonen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tobias Heinonen.

 1. 1. Svenska bolagsstyrelsers jämställdhet och Corporate Social Responsibility : Ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Heinonen; Isaak Clavijo-Retamales; [2017]
  Nyckelord :Board composition; diversity; gender equality; gender; CSR; Sweden; critical mass; stakeholders.; Styrelsens sammansättning; mångfald; jämställdhet; kön; CSR; Sverige; kritisk massa; intressenter.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida antalet och andelen kvinnor i styrelsen påverkar företags CSR-prestation och -diversifiering. Studien har även ett explorativt syfte genom att uppsatsskribenterna redogör för och utforskar en egenskapad metod som kan bidra med en alternativ operationalisering av CSR-diversifiering. LÄS MER

 2. 2. Vinst både på och utanför fotbollsplanen? : En fallstudie om hur europeiska fotbollsklubbars matchprestation påverkar sponsrande företags aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patrik Wängdahl; Tobias Heinonen; [2016]
  Nyckelord :Game outcome; odds; average abnormal return; event study; main sponsor; share price impact; Matchutfall; odds; genomsnittlig avvikande avkastning; eventstudie; huvudsponsorer; aktiepåverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb påverkas av olika matchutfall.Teoretisk referensram: Studien använder sig av den effektiva marknadshypotesen som primär teori, utöver det används teorier kring behavioural finance samt veckoslutseffekten. LÄS MER