Sökning: "Tobias Holmqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tobias Holmqvist.

 1. 1. De digitala verktygens betydelse för ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kalle Kellokoski Adamsson; Tobias Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; Digitalisering; Digital kompetens; Idrottslärare; Skola;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning om betydelsen av digitala verktyg i idrott ochhälsa. Syftet är att se vilka möjligheter som finns, och vilka hinder digitala verktyg kanmedföra i undervisningen. Digitala verktyg är högst relevant sett till vår profession, givetden digitaliseringsstrategi som svenska skolan förväntas följa. LÄS MER

 2. 2. Private Equity - En kvalitativ studie om hur bolagsstyrning skapar värde i portföljbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Holmqvist; Tobias Johannisson; [2014-07-02]
  Nyckelord :Private Equity; Corporate governance; Industriellt värdeskapande; Styrningsmedel; Portföljbolag; Buyout; Private Equity; Corporate governance; Industrial value creation; Governance mechanisms; Holding company; Buyout;

  Sammanfattning : Purpose: To examine the governance mechanisms and the competence PE-firms adds to theirholding companies through an active ownership in order to create growth.Methodology: A qualitative study with interviews as its main source of data. LÄS MER

 3. 3. Organiserad vetenskaplig elektronisk publicering vid universitet och högskolor i Sverige

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Kristoffer Holmqvist; Tobias Johansson; [2005]
  Nyckelord :Documentation; universitet och högskolor; nationell samordning; metadata; institutionella arkiv; elektronisk publicering; vetenskaplig kommunikation; vetenskaplig publicering; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Institutional repositories are now being created to manage, preserve, and maintain the digital assets and intellectual output of a university. The incentives to change the process of scholarly communication have also begun serving as a strong motivator. LÄS MER