Sökning: "Tobias Hultqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Tobias Hultqvist.

 1. 1. Mår du bra på jobbet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tamisra Binte Haowa; Tobias Johansson Hultqvist; [2021]
  Nyckelord :social work; coping strategies; resilience; fatigue; tiredness; burned out and stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how work-related stress and the risk of burnout within the social services is perceived by professional caseworkers, who are a social worker that is employed by a government agency. In the study, we interviewed twelve caseworkers working in different municipalities in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Developing an Analysing a Web Application made for Teachers to Evaluate Students' Performance : Utveckling och analys av en webbapplikation för examinatorers analys av elevers lärande

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Andreas Hultqvist; Tobias Hultqvist; [2021]
  Nyckelord :Learnability; Usability; E-learning; Web Application; Data Collection; Analytics; Self-Evaluation; Self-Assessment; Self-Validation; Self-Improvement; Learning Programming; Computer Engineering; Computer Science; Computer Science Education; React; Firebase; Chart;

  Sammanfattning : The need to learn programming increases as more jobs require basic programming skills and computer knowledge. Compulsory school is adding programming to the curriculum, which leads to challenges due to both teachers and students are new to this subject. LÄS MER

 3. 3. En värdig död : En kvalitativ studie om hur arbetet att tillgodose omsorgstagares psykosociala behov organiseras i den palliativa vården inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ida Ambjørseie; Tobias Johansson Hultqvist; [2021]
  Nyckelord :Palliativ vård; äldrekurator; sjukhuskurator; psykisk ohälsa; omsorgstagare; äldreboende; vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : The purpose of our thesis is to shed light on how the work to meet the psychosocial needs of the elderly is organized in the palliative care in elderly care, and what role and significance the professional social work can have in such an activity. The purpose is concretized in the following question statements; What is the role and responsibility of the caregiver for their caregivers and elderly patients. LÄS MER

 4. 4. Iterativ utveckling av en adaptiv bildvisare för mobila plattformar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Patrik Andersson; David Berntsen; Tobias Hultqvist; Jesper Post; Fredrik Schlyter; Sebastian Sibelius Parmbäck; Oskar Therén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta dokument behandlar ett kandidatarbete gjort av sju datateknikstudenter från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Arbetet gick ut på att utveckla en webbapplikation för att visa bilder. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av koncept förförbättrade rörkopplingar

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Johan Hultqvist; Mattias Pers; Tobias Sandström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med detta projekt var att undersöka vilka krafter och yttre förhållanden som verkar på en rörkoppling som ligger nergrävd i marken, samt vilka förbättringar som kan göras gällande vikten och hållfastheten på dagens kopplingar. Målet har varit att förbättra den befintliga rörkopplingen ”MULTI/JOINT® 3007 Wide Range Coupling” från företaget Georg Fischer Piping Systems. LÄS MER