Sökning: "Tobias Jacobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Tobias Jacobsson.

 1. 1. Act Local, Think Global. Sustainable Solutions in the Era of Digitalisation

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Veerle Heijnen; Susannah Littlewood; Orsolya Nyárai; Lea Fahrnberger; Johan Cappelen Michelet; Wan-Chun Hsieh; Milan Loose; Samuel Walker; Michaela Feiglová; Anna Kracher; Dushyant Manchandia; Megan Brooke Kalsman; Jing Lu; Madeleine Helms; Cynthia Coulombe; Rowan Katherine Drury; Johan Jacobsson; Tobias Gustavsson; Thi Thuy Linh Pham; László Szoboszlai; [2021]
  Nyckelord :urban water management; sustainable finance; conflict materials; energy efficiency; youth employment; sustainability; weee; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Level up your audio! : Hur ökad komplexitet påverkar spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patrik Högkvist; Tobias Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :komplexitet; ljud; musik; PCG; spel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utforskar möjligheterna att påverka spelupplevelsen med hjälp av komplexitet inom ljud och musik. En artefakt i form av ett endless runner spel har skapats där olika metoder för procedurgenererat innehåll (PCG) används för att skapa delar av spelupplevelsen. Artefakten har ökande komplexitet av ljudbilden i fokus. LÄS MER

 3. 3. Inpackning av giveaway-produkter

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Andreas Jacobsson; Tobias Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Inpackning; Giveaway-produkter;

  Sammanfattning : We performed our thesis at SCA Hygiene Products in Falkenberg. Our task has been to present a suggestion for a solution of the packing of giveaways that the company uses.In the current situation the work is performed manually, and the company wants to automate the process. LÄS MER

 4. 4. Avskaffandet av revisionsplikten : Revisorers och små aktiebolags tankar om avskaffandet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Tobias Jacobsson; Joakim Andersson; [2009]
  Nyckelord :avskaffande revisionsplikt;

  Sammanfattning : I Sverige är samtliga aktiebolag sedan 1983 skyldiga att ha en kvalificerad revisor som genomför granskning av bolagens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. I EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv uppställs krav på revision, vilka generellt gäller för alla aktiebolag. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av informationssystem vid företagsförvärv: Synergiers påverkan på informationssystems integrationsroll

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Tobias Sjöberg; Carl Jacobsson; [2009]
  Nyckelord :Information systems; Mergers and Acquisitions; Synergies;

  Sammanfattning : The numbers of mergers and acquisitions have increased significantly in the last period of time. Although this popularity for mergers and acquisitions, most of the mergers and acquisitions fail to create value. LÄS MER