Sökning: "Tobias Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Tobias Jakobsson.

 1. 1. Bordunbaserad Vallåtsmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tobias Karlehag; [2018-07-31]
  Nyckelord :Bordun; Vallåt; Lockrop; Folkmusik; Minimalism;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka om de går att översätta ett tonspråk från en genrertill en annan med ursprunget fortfarande igenkännbart . Att låta två musikstilar mötas i enfusion och se vad som består och vad det nya blir, hur det låter. LÄS MER

 2. 2. Drogproblematikens vara eller icke vara i gymnasieskolan : En studie om två gymnasieskolors drogförebyggande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kenny Grönquist; Tobias Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Aim: The aim of the study is to investigate the problem of drugs that may exist in the school environment at upper secondary schools. Furthermore, there is an aim to investigate how school staff carry through with the drug preventive work. LÄS MER

 3. 3. It is when we all play safe that we create a world of utmost insecurity : A qualitative study of Swedish B2B SMEs risk perception when internationalizing to East Africa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marli Jaiteh; Tobias Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :Risk; uncertainty; East Africa; small- and medium sized enterprises; business-to-business; network; knowledge; strategy; Risk; osäkerhet; Östafrika; små- och medelstora företag; business-to-business; nätverk; kunskap; strategi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyze how five Swedish business-to-business (B2B) small- and medium sized enterprises (SME) perceive risk when internationalizing to East African countries. By distinguishing these risks the aim has been to increase the understanding and awareness of the affect that these risks can have on a firm’s internationalization process. LÄS MER

 4. 4. Responsible Quality at Casall : Evaluating Corporate Social Responsibility Projects

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingIHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingIHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingIHH, Företagsekonomi

  Författare :Kim Jakobsson; Sofia Klavebäck; Tobias Nehm; [2011]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; sustainable development; competitive advantage; strategic corporate social responsibility; responsive corporate social responsibility; small and medium sized enterprises; cost advantage; differentiation advantage; Casall;

  Sammanfattning : Much research has been conducted within Corporate Social Responsibility (CSR), and it is currently a highly debated topic. Today, CSR is not only pursued in response to public pressure, but is also seen as a source of competitive advantage and differentiation. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters uppfattning om interprofessionellt lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Cohen; Tobias Jakobsson; [2010]
  Nyckelord :interprofessional learning; nurse; nursing; university education; interprofessionell utbildning; sjuksköterska; omvårdnad; universitetsutbildning;

  Sammanfattning : Aim: To evaluate nurse student’s apprehension of an interprofessional seminar as part of training. Method: A descriptive, qualitative study built on the analysis of 43 questionnaires and one group interview with nurse student’s who participated in the seminar. LÄS MER