Sökning: "Tobias Jensen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tobias Jensen.

 1. 1. Saklig grund för uppsägning av arbetstagare med utmattningssyndrom - Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid uppsägning av personliga skäl.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Jensen; [2020]
  Nyckelord :Rehabilitering; uppsägning; personliga skäl; utmattningssyndrom; sjukdom.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vem behöver stödet mest? : En jämförelsestudie mellan juniora och seniora HR-konsulter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tobias Jensen; [2019]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; rekryterings- och bemanningsbranschen; konsulter; anställningstid;

  Sammanfattning : Det nuvarande systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar fler områden än tidigare, bland annat uppmärksammar allt fler arbetsmiljöföreskrifter numera den psykosociala arbetsmiljön i större grad. Det finns mycket forskning som menar att det är korrelationen mellan den psykosociala hälsan hos arbetstagare och arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Utböjningsfenomen vid svarvning av vevaxel - En finita elementstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Martin Jonsson; Tobias Jensen; [2018]
  Nyckelord :Utböjningsfenomen; Utböjning; Svarvning; Bearbetning; FEM; Finita; Element; Svarvningsprocess; Vevaxel; Varvtal; Egenfrekvens; Skärkraft; Lasertriangulering; Kast; Toleranser; Rundhetsfel; Vinkelfel; Centrifugalkraft; Axel; Balkteori; Utböjningsmätning; Styvhet;

  Sammanfattning : Vid svarvning ställs processer mot höga toleranskrav som kan vara svåra att hålla på grund av vibrationer och utböjning. Företaget Volvo Cars vill därför undersöka stationen OP30, som svarvar vevaxlar, för att utreda varför detta sker. LÄS MER

 4. 4. Etiska dilemman på Stockholms Jobbtorg : Ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Tobias Jensen; Ulrika Hindersson; [2009]
  Nyckelord :guidance counselour; ethical dilemma; ethic; jobbtorg; studie- och yrkesvägledning; etik; etiska dilemman; jobbtorg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på Jobbtorg arbetar med de dilemman som kan uppstå kring de etiska riktlinjerna. Författarnas hypotes har varit att det är svårt att tillämpa de etiska riktlinjerna i en målstyrd verksamhet som Jobbtorg. LÄS MER