Sökning: "Tobias Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Tobias Johansson.

 1. 1. Undersökning om hjulmotorströmmar kan användas som alternativ metod för kollisiondetektering i autonoma gräsklippare. : Klassificering av hjulmotorströmmar med KNN och MLP.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Tobias Bertilsson; Romario Johansson; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; K-Nearest Neighbour; Multilayer Perceptron; collision detection; autonomous robots; Collison detection based on current.; Maskininlärning; K-nearest neighbor; Multi-layer perceptron; kollisionsdetektion; autonoma robotar;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to expand the knowledge of how wheel motor currents can be combined with machine learning to be used in a collision detection system for autonomous robots, in order to decrease the number of external sensors and open new design opportunities and lowering production costs. Method – The study is conducted with design science research where two artefacts are developed in a cooperation with Globe Tools Group. LÄS MER

 2. 2. Håller unga vuxna män käften? : En kvalitativ studie om yrkesprofessionellas erfarenheter av arbete med maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa hos unga vuxna män.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tobias Johansson; Anders Pero; [2019]
  Nyckelord :maskulinitetsnormer; unga vuxna män; psykisk ohälsa; frivårdsinspektör; universitetskurator; hegemonisk maskulinitet; Gender Role Conflict;

  Sammanfattning : Studiens ambition har varit att undersöka hur universitetskuratorer och frivårdsinspektörer arbetar med unga vuxna män avseende rådande samhälleliga maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till unga vuxna mäns (18–25 år) psykiska ohälsa samt undersöka det professionella kunskapsläget gällande detsamma. I studien har sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra frivårdsinspektörer och tre universitetskuratorer. LÄS MER

 3. 3. OECD:s tolkningsvärde för den hybrida finansiella instruments regeln i svensk intern rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tobias Karopka Johansson; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; hybrida finansiella instrument; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Swedish internal law, rules have been introduced when deductions for interest expenses should not be made when hybrid financial instruments cause deductions without inclusion. The legislation is based on the OECD's BEPS action 2 and EU directives. LÄS MER

 4. 4. Mjuka värden i en hård bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; Clara Markstedt; Christoffer Connée; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. LÄS MER

 5. 5. Modernisering av el- och belysningssystem i en industrifastighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT)

  Författare :Tobias Johansson; [2018]
  Nyckelord :Energi; belysning; modernisering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i AB Järn & Rörs lokaler i Lilla Edet. Projektet har varit att modernisera el- och belysningsanläggningen i lokalerna och även ta fram hur mycket en modernare belysning kan spara i energi. LÄS MER