Sökning: "Tobias Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Tobias Johansson.

 1. 1. Undersökning om hjulmotorströmmar kan användas som alternativ metod för kollisiondetektering i autonoma gräsklippare. : Klassificering av hjulmotorströmmar med KNN och MLP.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Tobias Bertilsson; Romario Johansson; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; K-Nearest Neighbour; Multilayer Perceptron; collision detection; autonomous robots; Collison detection based on current.; Maskininlärning; K-nearest neighbor; Multi-layer perceptron; kollisionsdetektion; autonoma robotar;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to expand the knowledge of how wheel motor currents can be combined with machine learning to be used in a collision detection system for autonomous robots, in order to decrease the number of external sensors and open new design opportunities and lowering production costs. Method – The study is conducted with design science research where two artefacts are developed in a cooperation with Globe Tools Group. LÄS MER

 2. 2. Aligning Management’s Efforts and Employees’ Motivation - A mixed method study of personnel control through training in Swedish dental care

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; Frida Ekström; [2019]
  Nyckelord :Management Control; Motivation; Professional Service Firms; Retention; Training; Business and Economics;

  Sammanfattning : The study shows how a professional service firm can manage intrinsic motivation by using training as a personnel control and how training can help when implementing cultural controls cultural. The results show that professionals’ perceive that all the needs for intrinsic motivation are positively related to training, with autonomy having the strongest relation, while extrinsic motivation to a large extent is not related to the training. LÄS MER

 3. 3. Skit samma, det va inget

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk Design & Illustration

  Författare :Tobias Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Du är vad du presterar : En kritisk diskursanalys av framställningen av psykisk ohälsa hos elitidrottarer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Delgado Johansson; Tobias Stahl; [2019]
  Nyckelord :Johan Franzén; Jenny Rissveds; mental illness; depression; concussions; concussion; eating disorder and eating disorders;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the depiction of mental illness with elite athletes. Mental illness has long been a sensitive object in the public's eye, but in recent years that has started to shift and the subject has destigmatized. More and more people are open and talk about their inner problems. LÄS MER

 5. 5. Håller unga vuxna män käften? : En kvalitativ studie om yrkesprofessionellas erfarenheter av arbete med maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa hos unga vuxna män.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tobias Johansson; Anders Pero; [2019]
  Nyckelord :maskulinitetsnormer; unga vuxna män; psykisk ohälsa; frivårdsinspektör; universitetskurator; hegemonisk maskulinitet; Gender Role Conflict;

  Sammanfattning : Studiens ambition har varit att undersöka hur universitetskuratorer och frivårdsinspektörer arbetar med unga vuxna män avseende rådande samhälleliga maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till unga vuxna mäns (18–25 år) psykiska ohälsa samt undersöka det professionella kunskapsläget gällande detsamma. I studien har sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra frivårdsinspektörer och tre universitetskuratorer. LÄS MER