Sökning: "Tobias Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Tobias Johansson.

 1. 1. The Greta effect - En kvalitativ bildanalys av nyhetsbilden på Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tobias Johansson; Åsa Alvetjärn; [2020-02-13]
  Nyckelord :Greta Thunberg; bildanalys; genus; medielogik; semiotik;

  Sammanfattning : Aim of thesis: How is Greta Thunberg portrayed from a gender perspective from an unknown individual until today were she have iconic status – comparison between tabloid and daily press is made from an semiotic picture analysis.Theoretical framework: With the theory of gender we can gain a deeper understanding of whether the images appear positive or negative for the woman’s role in the media. LÄS MER

 2. 2. Mycroft : En webbapplikation för filtrering av övervakningsvideor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mattias Beming; Stefan Brynielsson; Felicia Flod; Kalle Johansson; Rasmus Löfgren; Erik Sellén; Alfred Sporre; Tobias Wang; [2020]
  Nyckelord :NFC; Scrum; web application; React; Redux; Webpack; Django; Django REST; Python; Github; Bootstrap; Travis CI; Remote work; NFC; Scrum; webbapplikation; React; Redux; Webpack; Django; Python; Travis CI; Bootstrap; Django REST; GitHub; distansarbete;

  Sammanfattning : Rapporten belyser arbetet kring det kandidatarbete som utfördes av åtta studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling på Linköpings universitet undervårterminen 2020. Uppgiften som utfördes var att utveckla en webbapplikation för att filtrera övervakningsvideor för Polismyndigheten. LÄS MER

 3. 3. Is the Swedish tax law requirement of contractual form on third states investment funds in line with EU law?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tobias Karopka Johansson; [2020]
  Nyckelord :investment funds; withholding tax; legal form; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to assess whether or not it is compatible with EU law to require foreign investment funds resident in third countries to have the same legal form as Swedish contractual investment funds, in order to be exempt from withholding tax. Swedish contractual investment funds fulfilling certain requirement are tax exempt which resulting in a different treatment if withholding tax is levied on the non-resident investment fund. LÄS MER

 4. 4. Påverkar maskulinitet ett lands transportutsläpp? : – En studie om sambandet mellan maskulinitet och transportutsläpp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tobias Johansson; Filip Zaric; [2020]
  Nyckelord :Hofstede; maskulinitet; transportutsläpp;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to compare whether there is any connection between a country's masculinity and the country's transport emissions per capita. Furthermore, theories about Hofstede's masculinity index have been discussed as well as what attributes that characterize a country. LÄS MER

 5. 5. REKRYTERING, KULTUR OCH SYNEN PÅ KÖN : En studie om hur den ojämna könsfördelningen reproduceras i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Freja Boström Sandin; Tobias Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden i Sverige präglas av tydlig könsuppdelning. Detta är något som avspeglar sig i byggbranschen som är en mansdominerad bransch. Denna studie undersöker hur personer som arbetar med rekrytering inom byggbranschen förhåller sig till detta i en rekryteringssituation. LÄS MER