Sökning: "Tobias Lundborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Lundborg.

  1. 1. ”Jävla Muminfitta” : Verbala förolämpningar och 34 andra humortyper isvenska komediserier på TV

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

    Författare :Tobias Lundborg; Patrik Merovuo; [2008]
    Nyckelord :humor; TV; innehållsanalys; kategorisering; komediserier;

    Sammanfattning : Humor is as interesting as it is hard to define. It has travelled a long way since Hippokratestheory about body fluids and how someone, if lacking one of these, were called a humorist andwere laughed at.In this thesis we developed a new method for categorizing types of humor in Swedish comedyseries on TV. LÄS MER