Sökning: "Tobias Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Tobias Magnusson.

 1. 1. God redovisningskvalitet, ett verktyg för att få finansiering? - En studie om sambandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Magnusson; Filip Ristic; [2021-08-23]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; skuldsättningsgrad; AWCA; informationsasymmetri; stora företag; privata företag; K3; US GAAP;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemMånga företag är i behov av extern finansiering, för att erhålla denna finansiering behöver dekommunicera sin finansiella ställning till externa intressenter, vilket görs genomredovisningen. Detta har lett till en teoretisk diskussion kring förhållandet mellanskuldsättningsgrad och redovisningskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Thermal Performance Analysis of High Temperature Borehole Thermal Energy Storage Design from an Insulation Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Tobias Magnusson; Joel Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :High Temperature Borehole Thermal Energy Storage; HT-BTES; Thermal Energy Storage; TRNSYS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Thermal energy storage is a growing concept within the sector of energy production. The concept is based on storage of excess thermal energy, for usage during high demand, as a mean of reducing the need for new production. LÄS MER

 3. 3. "Direkte till Amerika" : En studie om publicitet för emigration till Amerika mellan 1866-1875

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Petter Magnusson; Tobias Engborg; [2019]
  Nyckelord :Emigration; Publicitet; Emigrantbrev; Svensk-amerikansk migration; Annonsering;

  Sammanfattning : This essay aims to analyze the publicity for emigration to America between the years 1866 to 1875 that targeted potential emigrants from the region around Kronoberg county. The reason for this is to find out how the obstacles and factors that existed during the time were affected by the marketing. LÄS MER

 4. 4. Dividend policy and its impact on firm valuation : A study of the relationship between dividend policy and stock prices on the Swedish market

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Tobias Magnusson; Adam Enebrand; [2018]
  Nyckelord :Dividend; dividend policy; financial ratios; ratios; firm valuation;

  Sammanfattning : The issue of dividends and what role it plays, has been the subject of discussion for decades. The main reason for this is that the chosen dividend policy for a company affects several different stakeholders, with shareholders being the most affected party. LÄS MER

 5. 5. Counting Class Numbers

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Tobias Magnusson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following thesis contains an extensive account of the theory of class groups. First the form class group is introduced through equivalence classes of certain integral binary quadratic forms with a given discriminant. The sets of classes is then turned into a group through an operation referred to as "composition''. LÄS MER