Sökning: "Tobias Markusson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tobias Markusson.

 1. 1. Det odefinierbara : En studie om gymnasielärares förhållande till värdegrunden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Tobias Markusson; [2017]
  Nyckelord :A study about high school teachers and their relation to basic values;

  Sammanfattning : The purpose of Det odefinierbara – en studie om gymnasielärares förhållande till värdegrunden, (The undefinable – a study about high school teachers and their relation to the basic values) is to gain an understanding on how teachers from different subjects define, and how they experience confrontation with the basic values and common principles stated in the regulatory documents. The study was made using a comparative qualitative method on a questionnaire survey that high school teachers answered from the perspective of the subject that they are teaching. LÄS MER

 2. 2. Fallet, korset och Gaia. : En studie i kristen miljöetik.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Tobias Markusson; [2014]
  Nyckelord :Keywords: Christian environmental ethics; Christian philosophy; environmental crisis; environmental ethics; Kristen miljöetik; kristen filosofi; miljökrisen; miljöetik;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att beskriva, diskutera och jämföra de olika argumenten som de två teocentriska filosoferna Michael Northcott och James Gustafson har om miljöfrågan. Studien fokuserar på vad de har för tankar om ursprunget till miljökrisen, vilken position mannen har i skapelsen, vad naturen har för värde och vilka konsekvenser deras ställningstagande har för lösningen till miljökrisen. LÄS MER