Sökning: "Tobias Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Tobias Martinsson.

 1. 1. Evaluation of solutions for a virtual reality cockpit in fighter jet simulation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Tobias Martinsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual Reality has become widespread in areas other than gaming. How this type of technology can be used in, for example, flight simulation still needs to be discovered. In this thesis virtual reality technology and free-hand interactions are examined in the context of a fighter jet cockpit. LÄS MER

 2. 2. Förändras axelrörligheten hos unga handbollsspelare efter 6 veckors rörlighetsträning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Ted Martinsson; Tobias Paradis; [2018]
  Nyckelord :Handboll; axelrörlighet; fysioterapi; kastarm; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Axelsmärta är vanligt förekommande inom handboll med en rapporterad punktprevalens mellan 19-36% innan säsongsstart och medelprevalens under en träningsvecka när det är säsong på 28%. Olika riskfaktorer har diskuterats där inskränkt rörlighet i axelleden är en av dem. LÄS MER

 3. 3. Agil utveckling av webbapplikation för konkurrentanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Combler; Philip Friberg; Jani Jokinen; Elin Larsson; Erik Mansén; Tobias Martinsson; Albin Pettersson; [2017]
  Nyckelord :webbdesign; rest; soap; internetbaserad kommunikation; kanban; scrum; parprogrammering; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att beskriva utvecklingen av en webbapplikation för konkurrentanalys. Rapporten baseras på fem frågeställningar som berör produktens värde för kunden, gemensamma erfarenheter från projektet, användning av en systemanatomi, integration av separat utvecklade moduler samt anpassning av den agila projektstyrningsmetodiken Scrum. LÄS MER

 4. 4. Losing cabin pressure - A study on the forces behind the proposal to derogate intercontinental flights from Directive 2003/87/EC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Martinsson; [2013-09-24]
  Nyckelord :Aviation; Environmental policy; Power; Influence; Agenda Setting; Institutions; Actors; Emissions Trading System ETS ; European Union EU ;

  Sammanfattning : In 2008, with support from all institutions, the EU decided to include aviation into its Emissions Trading System (ETS) in order to mitigate greenhouse emissions from the sector. Initially, this decision received criticism, both internally and internationally, demonstrating the controversies surrounding it. LÄS MER

 5. 5. Livet med Aspergers syndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Tobias Karlsson; Hampus Martinsson; [2009]
  Nyckelord :Aspergers; syndrom; Kommunikation; Livsvärld; Möte; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Idag lever upp till 48 personer utav 10 000 med drag av Aspergers syndrom. Då kunskaperna ofta är otillräckliga inom ämnesområdet kan detta orsaka en bristfällig förståelse i mötet med vårdpersonalen. Detta medför emellanåt ett lidande för personer med Aspergers syndrom. LÄS MER