Sökning: "Tobias Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Tobias Mattsson.

 1. 1. Abstract Harmonic Analysis on Locally Compact Abelian Groups

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Analys och sannolikhetsteori

  Författare :Tobias Mattsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Roots of a Magma Chamber, the Central Intrusion, Rum, NW-Scotland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tobias Mattsson; [2014]
  Nyckelord :Rum; Layered Ultrabasic Intrusion; Long Loch Fault; 3D modelling; Rum; Minerallagrad magmakammare; Long Loch Förskastningen; 3D modellering;

  Sammanfattning : The island of Rum in the Inner Hebrides, NW-Scotland, hosts a central volcanic complex that is part of the British-Irish Palaeogene Igneous Province situated in NE- Ireland and NW- Scotland. On Rum, rocks from several stages of Palaeogene magmatic activity have been exposed by millions of years of erosion. LÄS MER

 3. 3. Relationsmarknadsföringens möjligheter och hinder : - En studie från en inköpares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tobias Strömdahl; Frans Mattsson; Ekachai Rakruang; [2014]
  Nyckelord :Relationship Marketing; Relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Relationer mellan köpare och leverantören har funnits lika länge som det funnits handel. Relationsmarknadsföring beskrivs idag som viktig för företag då strategin anses hjälpa leverantörer i dess strävan efter lönsamma kunder. LÄS MER

 4. 4. En petrologisk studie av lavor och en mantelxenolit från Fogo, Kap Verde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Berggrundsgeologi

  Författare :Tobias Mattsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alla Kap Verdes öar är av vulkaniskt ursprung. Fogo är den enda ön i Kap Verdes arkipelag som fortfarande är vulkaniskt aktiv, med 30 registrerade utbrott sedan människor bosatte sig på ön för cirka 500 år sedan. Detta gör Fogo till en av de mest aktiva vulkanerna på jorden. LÄS MER

 5. 5. Klämskydd : Minimering av klämrisk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Daniel Lundberg; Tobias Mattsson; [2012]
  Nyckelord :Klämskydd; dörr; klämsäker; Mattsson; Lundberg;

  Sammanfattning : På uppdrag av uppdragsgivaren skall ett konstruktionsförslag på ett klämskydd tas fram. Detta efter rekommendationerifrån Boverket om att förbättra klämsäkerheten i dörrar. Rekommendationerna baseraspå en rapport från Konsumentverket. LÄS MER