Sökning: "Tobias Melin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tobias Melin.

 1. 1. Lasciami entrare: Un’analisi della traduzione del romanzo e del film dallo svedese all’italiano

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Italienska

  Författare :Tobias Melin; [2016]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning av ett 1970-tals lägenhetshus på Skarpövägen i Nacka kommun : Simulering av energibesparande åtgärder i ”IDA Indoor Climate and Energy”

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Melin; [2014]
  Nyckelord :Energi; energiteknik; energieffektivisering; energikartläggning; energianalys; ida ice; ida indoor climate and energy;

  Sammanfattning : This study has been carried out in the spring of 2014 on behalf of PQR Consult AB in Stockholm. The aim of the study has been to analyse the energy usage of the building Skarpövägen 1 in order to explore the possibilites of saving energy by using appropriate equipment. LÄS MER