Sökning: "Tobias Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Tobias Nilsson.

 1. 1. Optimization Methods for Direct Volume Rendering on the Client Side Web

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Tobias Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Volume Visualization; Ray Casting; Optimization; GPU; Web;

  Sammanfattning : Volume visualization has been made available on the web using the Direct Volume Rendering (DVR) technique, powered by the WebGL 1 API. While the technique produces visually pleasing output, the performance of the prototypes that implement this leave much desired. 2017 saw the release of the next version of WebGL, WebGL 2. LÄS MER

 2. 2. Media om integration - en kritisk diskursanalys om integration på arbetsmarknaden efter flyktingkrisen 2015.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Carlzon; Tobias Nilsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsmarknad; kritisk diskursanalys; media; integration; flyktingkrisen 2015;

  Sammanfattning : The aim of this study was to seek an understanding of how media presents integration within the market of labour, with focus on problems and its causes, after the refugee crisis in 2015. Our approach has been the analyzing of 24 discussion articles from three different newspapers which are; Aftonbladet, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. LÄS MER

 3. 3. Mutual Love and Attachment : A cross-sectional dyadic study exploring asymmetrical love

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Magnus Nilsson; Tobias Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Mutual Love; Companionate Love; Passionate Love; Romantic Obsession; Partner Value; Emotional Involvement; Interdependence Theory; Interdependence Theory Index; Assymetrical Relationships; Assymetries; Discrepancies; Attachment; Attachment Anxiety; Attachment Avoidance; Experiences in Close Relationships; Ömsesidig kärlek; Asymmetri; Asymmetriska förhållanden; Passionate Love; Companionate Love; Romantic Obsession; Anknytning; Diskrepanser; Partnervärde; Interdependence Theory; Interdependence Theory Index; Ängslig anknytning; Undvikande anknytning; Experiences in Close Relationships; Emotionellt engagemang;

  Sammanfattning : The overarching question of the study was how common mutual love is, and to what extent attachment relates to relationship asymmetries. Four research questions and four hypotheses were posed and explored using a cross-sectional survey design with data analyzed using quantitative methods. LÄS MER

 4. 4. Patienters påfrestande minnen av intensivvård utifrån ett åldersperspektiv - En enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tobias Nilsson; Sofie Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Intensivvård; IVA; påfrestande minnen; ålder; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund På en intensivvårdsavdelning vårdas de mest kritiskt sjuka. Patienterna kan vara både medicinska och kirurgiska, och kan tillhöra olika åldersgrupper. LÄS MER

 5. 5. Genetic relationships and origin of the Ädelfors gold deposits in Southeastern Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tobias Wiberg Steen; [2018]
  Nyckelord :Ädelfors; sulfur isotope ratio; pyrite chemistry; orogenic gold; gold; gold quartz vein; trace elements; gold mine; banded iron formation; SEM-EDS analysis; gold silver ratio; Ädelfors; svavelisotoper; pyritkemi; orogent guld; guldrik kvartsåder; guld; guldfyndighet; spårelement; bandad järnmalm; SEM-EDS analys; guld silver förhållande;

  Sammanfattning : Ädelfors is situated ca 17 km east of Vetlanda, Jönköping County, in the N-S striking Trans-scandinavian igneous belt and is a part of the NE-SW striking 1.83-1.82 Ga Oskarshamn-Jönköping belt emplaced during a continental subduction towards the Svecofennian continental margin. The continental arc hosts the 1. LÄS MER