Sökning: "Tobias Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Tobias Nilsson.

 1. 1. Media om integration - en kritisk diskursanalys om integration på arbetsmarknaden efter flyktingkrisen 2015.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Carlzon; Tobias Nilsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsmarknad; kritisk diskursanalys; media; integration; flyktingkrisen 2015;

  Sammanfattning : The aim of this study was to seek an understanding of how media presents integration within the market of labour, with focus on problems and its causes, after the refugee crisis in 2015. Our approach has been the analyzing of 24 discussion articles from three different newspapers which are; Aftonbladet, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. LÄS MER

 2. 2. Genetic relationships and origin of the Ädelfors gold deposits in Southeastern Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tobias Wiberg Steen; [2018]
  Nyckelord :Ädelfors; sulfur isotope ratio; pyrite chemistry; orogenic gold; gold; gold quartz vein; trace elements; gold mine; banded iron formation; SEM-EDS analysis; gold silver ratio; Ädelfors; svavelisotoper; pyritkemi; orogent guld; guldrik kvartsåder; guld; guldfyndighet; spårelement; bandad järnmalm; SEM-EDS analys; guld silver förhållande;

  Sammanfattning : Ädelfors is situated ca 17 km east of Vetlanda, Jönköping County, in the N-S striking Trans-scandinavian igneous belt and is a part of the NE-SW striking 1.83-1.82 Ga Oskarshamn-Jönköping belt emplaced during a continental subduction towards the Svecofennian continental margin. The continental arc hosts the 1. LÄS MER

 3. 3. Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå : Tillvägagångsätt och möjligheter vid beaktande av markförhållanden för lamellhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present study addresses storey extensions on apartment buildings within Umeå municipality, mainly focusing on lamella houses. In Umeå, the number of residents is in steady increase. Simultaneously, there is an ambition among local politicians to maintain a moderately small city center. LÄS MER

 4. 4. Modulprogrammerat bansystem med HMI och metadatainsamling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Oscar Jalgén; Tobias Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Committing to measures

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Gustafsson; Tobias Graaf; Frida Sarachu Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER