Sökning: "Tobias Ohlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Tobias Ohlsson.

 1. 1. E-snuten : En studie av myndigheters informalisering på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Tobias Ohlsson; Mattias Bjarsch Follin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem: Poliskontot @Yb_sodermalm utmärker sig på Twitter, till skillnad från andra poliser på sociala medier, genom kåserande texter med värderingar och tyckande, en språkstil som inte tillhör vanligheten för extern myndighetskommunikation. Kontot, som drivs av en formell organisation, använder sig av en blandning mellan informellt och formellt skrivna texter i en informell kanal. LÄS MER

 2. 2. Expanding horizons - Five cases advancing sustainable solutions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Tobias Hörnlein; Maximilian Engel; Florian Jaques; Anna Ohlsson; Aurel Schmid; Steven Curtis; Charlotte Huus-Henriksen; Anna Barford; Florian Proksch; Lucie Zvolska; Joseph Hampson; Haiping Shen; Markus Scheffel; Ronja Lidenhammar; Kelly Dorkenoo; Mats Tedenvall; Moa Forstorp; Paula Makuch; Per Wretlind; Danica Caganic; Sandro Benz; Caroline Westblom; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A business intelligence application for interactive budget processes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Tobias Ohlsson; Albin Carnstam; [2012]
  Nyckelord :Business Intelligence; BI; QlikView; Extension Object; budget;

  Sammanfattning : Today budgeting occurs in all types of organizations, from authorities and municipalities, to private companies and non-profit associations. Depending on whether the organization is large or small it can look very different. In large organizations the budget can be such a comprehensive document that it is difficult to keep track of it. LÄS MER

 4. 4. Att förmedla budskap med Steel - Hur SSABs anställda uppfattar personaltidningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tobias Anderberg; Daniel Karlsson; [2011-09-14]
  Nyckelord :Personaltidning; masskommunikation; masskommunikation; uses and gratifications; budskapsförmedling; mottagarperspektiv; koncern; global; koncern; global; internkommunikation; webbenkät;

  Sammanfattning : Titel:Att förmedla budskap med Steel - Hur SSABs anställda uppfattar personaltidningenFörfattare:Tobias Anderberg och Daniel KarlssonUppdragsgivare:Svenskt stål AB (SSAB)Kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgsuniversitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikationTermin:Vårterminen 2011Handledare:Jonas OhlssonSidantal:45 sidor, 11 616 ordSyfte:Att ta reda på om företagets personaltidning förmedlar mål, vision ochvärderingar så att de anställda identifierar demMetod:Kvantitativ webbenkätMaterial:Webbenkät med 293 svarande av totalt 712 anställdaHuvudresultat:Resultatet visar att budskapen om mål, vision och värderingar i Steel kan identifieras av läsarna. Steel upprätthåller denna kunskap. LÄS MER

 5. 5. The Cargo Tray Industry in India – A Market Research

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Martin Eriksson; Tobias Ohlsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The Cargo Tray Industry in India – A Market ResearchAuthors: Martin Eriksson and Tobias OhlssonSupervisor: Cecilia LindhUniversity: University of MälardalenDepartment: School of Sustainable Development of Society and TechnologyCourse: Bachelor thesis in Business Administration, 15 creditsResearch question: Is the Indian cargo tray industry a promising place for Autoform to make futureinvestments?Target group: The primary target is Autoform. The secondary target group is other caraccessories manufacturers who want to know about the Indian car industry. LÄS MER