Sökning: "Tobias Oscarsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tobias Oscarsson.

 1. 1. Processkartläggning i samband med verksamhetsflytt : En fallstudie på SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems spedition- och ankomstprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Tobias Rådegård; David Oscarsson; [2016]
  Nyckelord :Goods reception; moving of an operation; process mapping; forwarding and arrival processes; customer requirements; Godsmottagning; verksamhetsflytt; processkartläggning; spedition- och ankomst; kundkrav;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med detta examensarbete är att studera hur idag två helt skilda verksamheter; SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems, arbetar med spedition- och ankomstprocesser. Detta för att undersöka bakgrunden till vad som utformat processerna och för att säkerställa att dessa tillfredsställs då de tillsammans ska bedriva godsmottagning från och med 2017. LÄS MER

 2. 2. IPv6 : Övergångstekniker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Tobias Oscarsson; [2010]
  Nyckelord :IP v6 ; IP v4 ; Övergångsteknik; IP-adress;

  Sammanfattning : Större krav på fler IP-adresser i framtiden har gjort IP(v6) till en tänkbar efterträdare till IP(v4). Sedan utvecklingen av IP(v6) runt 1994 står den fortfarande i skuggan av IP(v4). Detta beror troligen på att IP(v6) inte är bakåtkompatibelt med IP(v4), vilket leder till hög kostnad och energi att ersätta världens nätverk med IP(v6). LÄS MER

 3. 3. Gårdsbutiken i stan

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tobias Joelsson; Johan Oscarsson; [2006]
  Nyckelord :lokal mat; stad; kvalité;

  Sammanfattning : We have a business proposal. Instead of the consumers visit the country side in order to purshase we are interested in starting a shop with only regional produced products in the city. LÄS MER