Sökning: "Tobias Ottosson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tobias Ottosson.

 1. 1. Kan kostnadsbedömningar i tidiga skeden byggt på BIM utföras?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Caroline Bäckner; Tobias Vigert; [2019]
  Nyckelord :BIM; Building Information Modeling; Building Informations Model; LOD; Level of Development; CoClass; BSAB 2.0; Cost Assessment; Cost Management; Early stages.; BIM; Byggnadsinformationsmodell; Byggnadsinformationsmodellering; LOD; Level Of Development; CoClass; BSAB 2.0; Kostnadsbedömning; Kostnadshantering; Tidiga skeden.;

  Sammanfattning : Dagens samhälle står i stort inför en förändring gällande digitalisering där kostnadseffektivitet, produktivitet samt digitalisering samspelar. Den svenska byggsektorn har visat sig ha en låg utvecklingsgrad inom digitalisering. Ottosson upplyser om att drygt 80% av alla komplikationer i byggprojekt har sin grund i bristande kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Ekonomiska drivkrafer och miljövänliga fastigheter : Kvalitativ studie om varför företag i Umeå bygger miljövänligt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Ottosson; Carl Norrman; [2018]
  Nyckelord :Institutional theory; Stakeholder theory; CSR; enviromental certification of buildings.;

  Sammanfattning : Samhället idag står inför stor miljöpåfrestning vilket lett till en allt större medvetenhet kring miljöfrågor. Således blir det viktigare för företagen att hänga med i samhällets efterfrågan och integrera miljön mer i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. BookShark – En praktisk studie i webbutveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jonathan Anderson; Tobias Björch; Jakob Boman; Christopher van Dijk; Sofie Harrius; Daniel Nilsson; Albin Ottosson; Johan Östman; [2014]
  Nyckelord :webbapplikation; webbshop; internetbokhandel; e-bok; e-böcker;

  Sammanfattning : Rapportens syfte är att beskriva det tekniska och teoretiska framtagandet av e-boktjänsten BookShark. Den innehåller bland annat styrkanden rörande tjänstens hållbarhet på marknaden samt hur teamet har förhållit sig till arbetsmetoden Scrum. LÄS MER