Sökning: "Tobias Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Tobias Persson.

 1. 1. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Persson; [2020]
  Nyckelord :Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Sammanfattning : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. LÄS MER

 2. 2. Informationssäkerhetsrisker och organisatoriska sanktioner vid användandet av privata smarta enheter i Försvarsmakten : En studie om användning av privata smarta enheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tobias Persson; Emil Andersson; [2020]
  Nyckelord :Smart devices; Operations security; Information security; Information security awareness; General Deterrence Theory; Protection Motivation Theory; Swedish Armed Forces.; Smarta enheter; Verksamhetssäkerhet; Informationssäkerhet; Information security awareness; General Deterrence Theory; Protection Motivation Theory; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker intentionen att använda smarta enheter i tjänst hos personal i Försvarsmakten, som är en organisation med högt behov av verksamhetssäkerhet. Verksamhetens säkerhet är direkt beroende av hur personal inom verksamheten agerar utifrån ett säkerhetsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Exkluderande Urban Design och Maktstrukturer : En studie om exkluderingen av hemlösa i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Tobias Persson; Alexander Persson; [2020]
  Nyckelord :Hemlöshet; Exkludering; Maktstrukturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Träfasader på höga hus : Brandtekniska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Tobias Persson; Oscar Hannu; [2019]
  Nyckelord :Wooden facade; Fire protection; Wooden house; Fire safety; High-rise building; Fire retardants; Sprinklers; Träfasad; Brandskydd; Trähus; Brandsäkerhet; Höghus; Brandimpregnering; Sprinkler;

  Sammanfattning : 1994 ändrades den svenska lagstiftningen så att trä blev tillåtet i byggnader över tvåvåningar. Det finns vissa funktionskrav som ska uppfyllas för brandsäkerhet. Dettaarbete innehåller intervjuer med aktörer från byggbranschen som berör deras ochandra aktörers kunskapsnivå i ämnet. LÄS MER

 5. 5. FÖRVALTNINGSZOMBIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jim Persson; Tobias Ånmark; [2019]
  Nyckelord :politisk korrekthet; socialt arbete; Glenn Loury; Goffman; socionomkostym; political correctness; social work; social worker suit;

  Sammanfattning : I en värld av påstådda dikotomiska ytterligheter söker studenterna svar på frågan om politisk korrekthet påverkar socionomens arbete. Studien hämtar inspiration från Glenn Lourys teoretisering av begreppet ”politisk korrekthet” för att finna konkreta mekanismer bakom begreppet som socialt fenomen. LÄS MER