Sökning: "Tobias Sandell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tobias Sandell.

 1. 1. Nya tider, nytt styrmedel. En fallstudie i kopplingen mellan CSR och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Sandell; John Larsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Self Determination Theory; Institutional Theory; Systems Theory; Daniel Pink; purpose; motivation; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR as governance; CSR as policy instrument; CSR and motivation; agile; agile organization; development of governance in agile organizations; normative leadership; normative leadership in agile organizations; Volvo Cars;

  Sammanfattning : This case study has investigated the possibility of utilizing current CSR commitments to further employee motivation, by exploring the relation between motivation and alignment in commitments to social challenges. Self Determination Theory, Institutional Theory and Systems Theory has been used to explore the positive correlation between CSR and Motivation, as shown by Kunz (2020). LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterade olyckor till sjöss : En studie om det förebyggande arbetet ombord på svenska handelsfartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan; Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan

  Författare :Oskar Eklöf; Tobias Sandell; [2008]
  Nyckelord :Work related accidents; Arbetsrelaterade olyckor;

  Sammanfattning : Ombordanställda i svenska rederier har under många år legat högre i olycksstatistiken än anställda i land. Detta problemförhållande bygger vårt examensarbete till stor del på.Detta examensarbete syftar till att undersöka hur de svenska rederierna arbetar för att förhindra arbetsrelaterade olyckor ombord. LÄS MER