Sökning: "Tobias Skagerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Skagerström.

  1. 1. Genus i sportjournalistik : En studie av rapporteringen från två mästerskap i fotboll i SVT och TV4

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Tobias Skagerström; Anna Nordh; [2012]
    Nyckelord :damfotboll; genus; herrfotboll; medieteori; sportjournalistik; SVT; TV4;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen har undersökt och jämfört rapporteringen av dam- respektive herrlandslaget i fotboll under varsitt mästerskap i tv-kanalerna SVT och TV4. Uppsatsens frågeställningar var hur mycket utrymme vardera landslag fick och vad som kännetecknade rapporteringen av de båda landslagen. LÄS MER