Sökning: "Tobias Sund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tobias Sund.

 1. 1. Performance Evaluation of a Blockchain-based Traceability System : A Case Study at IKEA

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Tobias Sund; Claes Lööf; [2019]
  Nyckelord :blockchain; traceability; supply chain;

  Sammanfattning : Establishing traceability in global supply chains is a complicated problem. Current solutions for achieving traceability are expensive or imperfect, and give rise to organizational and trust-related issues. Blockchain could present itself as a solution to many of these issues. This thesis aims to build a blockchain-based traceability system. LÄS MER

 2. 2. En praktisk studie kring utvecklingen av webbapplikationen Studentlunchen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Adlercreutz; Oskar Ahlstedt; Linnéa Bengtsson; Andreas Månsson; Gustaf Romell; Isak Stigson; Tobias Sund; Lisa Wedlund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report declares the experiences and results arrived from the development process around the e-shop Studentlunchen. Studentlunchen is a web application to be used by students to order lunch during weekdays. LÄS MER

 3. 3. Lågstadiebarns uppfattningar och faktakunskap om kost och hälsa : En fokusgruppsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Natalia Gaj; Tobias Löfgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND Två av de mest inflytelserika faktorerna bakom barns matvanor har alltid varit de matvanor som finns inom familjen och de vanor och information som tillhandahålls av skolan. Föräldrar och skola har ett ansvar att ge barn en sund grundsyn på mat och hälsa samt hjälpa dem att fatta hälsosamma beslut i livet. LÄS MER