Sökning: "Tobias Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Tobias Svensson.

 1. 1. Marknadsinflytandets påverkan på aktiens prissynkronicitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Lejonberg; Tobias Svensson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Price synchronicity; Market power; Diversification; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : This report studies the relationship between firms’ market power and their behavior in the equity market. To examine this relationship, the operating margin and weekly returns for 50 companies listed at the Stockholm exchange has been analyzed. LÄS MER

 2. 2. Mechanical dry grinding process of saw chain

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dennis Svensson; Tobias Falk Svärd; [2019]
  Nyckelord :dry grinding; abrasive; grinding wheel; grinding disc; grinding wheel; friction; energy; work; chainsaw; saw chain; cutting link; cutting edge;

  Sammanfattning : The cutting links on chainsaws needs to be sharpened regularly to retain its sharpness. The most effective way is to use a machine wheel grinder. However, due to high friction there is a high risk of tempering the steel and damaging the sustainability to wear, resulting in a dull cutting edge. LÄS MER

 3. 3. Auditiva distraktioners påverkan på prestationen i visuella sökuppgifter – är visuell load en modererande faktor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tobias Sköld; Oskar Svensson; [2019]
  Nyckelord :attention; workspace environment; cognitive load; visual search; cognitive ergonomics; uppmärksamhet; arbetsmiljö; kognitiv belastning; visuell sökning; kognitiv ergonomi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I arbetslivet överlag är förekomsten av distraktioner många gånger en problemkälla och begreppet kognitiv ergonomi har på senare tid fått ökat fokus. I det här arbetet undersöktes hur arbetsprestationen under visuella sökuppgifter utifrån auditiva instruktioner påverkades av auditiva (ickeverbala) distraktioner under låg respektive hög load. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneurial Outsourcing : Motivators, Benefits, Risks and Challenges

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Steffen Appelhans; Tobias Svensson; [2019]
  Nyckelord :Outsourcing; Entrepreneurship; Startups; Internationalization; Externalization; Subcontracting; Offshoring;

  Sammanfattning : Our economy is going global. Open borders and the internet have created endless possibilities for companies to source products and services internationally. This phenomenon, outsourcing, is widely studied among large companies, usually referring to them offshoring parts of their operations to increase business and cost efficiency. LÄS MER

 5. 5. Smarta system och IoT kan minska energianvändningen i småhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tobias Lernheden Olsson; Johannes Svensson; [2018]
  Nyckelord :IoT; Smarta system; Energianvändning; HVAC;

  Sammanfattning : Byggnader använder en stor del av den totala energianvändningen i samhället och generellt har all typ av energianvändning en negativ inverkan på miljön. Det är därför viktigt att minska energianvändningen genom att bland annat effektivisera de konventionella system som används för drift av byggnader. LÄS MER