Sökning: "Tobias Thorén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tobias Thorén.

 1. 1. Exploring visual accessibility and why it is missing on the internet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Tobias Thorén; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; visual accessibility; internet; web; web design; Tillgänglighet; internet; synnedsättning; webbdesign;

  Sammanfattning : The internet is becoming the primary channel for many daily tasks, services and necessities. The information and services available on the internet should be accessible to everyone, especially when the only channel available is the internet. LÄS MER

 2. 2. När börsintroduceras guldäggen? -En kvantitativ studie över svenska börsnoteringar under en bullmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Meier; Tobias Thorén; [2018-06-25]
  Nyckelord :Börsnotering; konjunktur; abnormal avkastning; OMXS 30;

  Sammanfattning : Purpose: To examine whether or not there exists a linear correlation between the timing of the firms initial public offering date and their stock price development. Theoretical perspective: Underpricing, Effective market hypothesis, Window of Opportunities Hypothesis, Signaling Theory, Market for lemons, theories on economic cyclicality. LÄS MER

 3. 3. Beredskap och arbete vid kris - Perspektiv från fyra gymnasieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Tobias Thorén; [2006]
  Nyckelord :kriser; krisarbete; lärande; krishantering; skolpräster;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur skolledare och skolpräster på fyra gymnasieskolor i en stad i södra Sverige tänker kring krisarbete på den egna skolan. Problemformuleringen består av tre frågor: Hur ser rektorer respektive skolpräster på skolans krisberedskap? Hur bedrivs arbetet vid kris? Hur resonerar man kring kris och katastrof ur ett pedagogiskt perspektiv? I uppsatsens litteraturstudium diskuteras olika aspekter av kris- katastrofhantering såsom riskanalys och utformningen av en krisplan, ledarskapets betydelse vid krissituationer, bemötande av elever i sorg samt pedagogiska perspektiv på kris och katastrof. LÄS MER