Sökning: "Tobias Troije"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Troije.

  1. 1. Flexibel arbetsplats : Är upplevd arbetsmotivation beroende av resandets omfattning?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

    Författare :Sofie Ranta; Tobias Troije; [2013]
    Nyckelord :Work motivation; Self-detemination theory; extent of traveling; Arbetsmotivation; Self-determination theory; resandets omfattning.;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om anställdas arbetsmotivation var beroende av hur många timmar de reste i tjänsten under en vanlig arbetsvecka. Studien genomfördes med hjälp av två grupper anställda inom det statliga bolaget Vattenfall. LÄS MER