Sökning: "Tobias Westermark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tobias Westermark.

 1. 1. Möjliggöra aktivitet för personer med demens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Carl-Tomas Stenberg; Tobias Westermark; [2017]
  Nyckelord :Aktivitet; Arbetsterapi; Intervention; MOHO; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en komplex funktionsnedsättning som kommer ha en prevalens på 130 miljoner år 2050. Den ökade förekomsten av demens ställer krav på team som jobbar inom vården. Teamen inom vården kommer att behöva samarbeta effektivt och jobba med aktivitetsbaserade interventioner som bevisats vara kostnadseffektiva. LÄS MER

 2. 2. Car similar user-interface : for simulation models in CANoe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för teknik (HTU)

  Författare :Bror-Erik Svensson; Tobias Westermark; [2002]
  Nyckelord :CANoe; Ergonomi; RNA; HMI MMI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER