Sökning: "Tobin Q."

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Tobin Q..

 1. 1. Digitaliseringsgradens måttstock: En analytisk diskussion om nyckeltals potential att estimera digitalisering i svenska börsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Remäng; Rickard Palm; Frida Jagler; [2023-09-01]
  Nyckelord :Digitalization; Digital intensity; PPE Turnover; Revenue per Employee RPE ; Tobin’s Q.;

  Sammanfattning : The advent of digitalization has significantly redefined the operational landscape of businesses worldwide. Given the influence of digitalization on organizational performance, it is essential to effectively quantify and comprehend its level within a firm. LÄS MER

 2. 2. Corporate governance and financial institutions performance

  Kandidat-uppsats,

  Författare :William Pitsinki; Jonathan Westh; [2023-06-30]
  Nyckelord :Financial Institutions; Performance; Board Independence; Shareholder Rights; Creditor Rights; ROA; Tobin’s Q;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis was to examine the relationship between board independence and financial institutions performance, while also examining the moderation effect on the institutional factors of shareholder and creditor rights on the association between board independence and performance. Using 2000 firm year observations across 25 different countries, a panel data regression was conducted to develop understanding of said relationship. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan nordiska bankers ESG-score och finansiell prestation : En kvantitativ studie som analyserar korrelationen mellan ESG-score och den finansiella prestationen i den nordiska banksektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Axel Jansson; David Read; [2023]
  Nyckelord :ESG-score; E-score; S-score; G-score; Tobin’s Q; hållbarhetsrapportering; finansiell prestanda; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of the study is to investigate the connection between Nordic banks’ sustainability reporting within ESG (environmental, social and governance issues) and the impact it has on their financial performance.   Method: Quantitative data was obtained for 22 public companies for the years 2020-2022 from the Refinitiv Eikon database. LÄS MER

 4. 4. ESG och Marknadsvärde : En kvantitativ tvärsnittsstudie om sambandet mellan hållbarhet och marknadsvärde inom Skandinaviens industrisektor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Erik Stenius; Arvid Hovmark; [2023]
  Nyckelord :ESG; Sustainable investments; Industry; Scandinavia; Market value; Tobin’s Q; Stock market; Green preferences; ESG; Hållbara investeringar; Industri; Skandinavien; Marknadsvärde; Tobin´s Q; Aktiemarknaden; Gröna preferenser;

  Sammanfattning : Med en växande efterfråga efter hållbarhet är förhållandet mellan environmental, social & governance (ESG) och företagsprestanda ofta föremål för forskning. Forskningen om detta ämne har dock hittills inte varit entydig. LÄS MER

 5. 5. Underlying Success Factors of Swedish Acquiring Firms in a Thriving Market : A Quantitative Study About Performance Indicators in 2021

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Persson; Adam Sigvardsson; [2023]
  Nyckelord :Acquiring firms; 2021; market performance; M A;

  Sammanfattning : This thesis investigates abnormal returns for 60 Swedish acquiring firms within multipleindustries during a stock market peak. The research is limited to 2021, a year in which theM&A market saw an upswing in the number of transactions and volumes. LÄS MER