Sökning: "Tobin s Q"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Tobin s Q.

 1. 1. Returns to Swedish Acquirers from Public an Private M&As

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Abrahamsson; Oscar Hammar; [2019-07-09]
  Nyckelord :Mergers and Acquisition; Listing effect; Abnormal returns; Value creation;

  Sammanfattning : This paper examines Swedish listed acquirers’ cumulative abnormal returns surrounding the announcement of acquisitions between the period 1998–2018 of both public and private targets. We find that acquirers earn an average cumulative abnormal return of 0.68% when the target is public and an average cumulative abnormal return of 1. LÄS MER

 2. 2. Tobin´s q & Corporate Investment Opportunities in Sweden - A longitudinal study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nolander; [2019-02-15]
  Nyckelord :Tobin’s q; corporate investment; investment opportunity; longitudinal study; Sweden; growth in PPE;

  Sammanfattning : This paper explores the impact of Tobin’s average 𝑞 as a proxy for corporate investment opportunitieson the Swedish market. The study takes a longitudinal approach studying 161 firms over the period2010–2017. Investments were calculated as growth in net property, plant and equipment. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet i bolagsstyrelser : En kvantitativ studie av jämställda bolagsstyrelsers koppling till finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olle Wasserman; Olle Andersson Hylén; Mihret Brdar; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; Board of Directors; Tobin’s q; ROA; ROE; Multiple Regression; Critical Mass Theory; Resource Dependence Theory; Jämställdhet; bolagsstyrelse; Tobin’s q; ROA; ROE; Multipel regression; Critical Mass Theory; Resource Dependence Theory;

  Sammanfattning : Background: The debate on gender equality is a topical subject in Sweden as well as the rest of the world. A gender quota law was proposed for Swedish listed companies but was outvoted. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och prestation : En studie om hur andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkar den finansiella prestationen hos svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ljungzell; Anna Vögeli; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; könsdiversifiering; kritisk massa; styrelse; bolagsstorlek; finansiell prestation.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska, börsnoterade bolag påverkar företags finansiella prestation och om detta skiljer sig med hänsyn till bolagsstorlek. Studien använder sig av data från bolag noterade vid Stockholmsbörsen mellan år 2014–2017. LÄS MER

 5. 5. Financial implications of a gender diverse board – A quantitative study on the Nasdaq OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Malmeby; Oliver Fyrner; [2019]
  Nyckelord :Corporate Governance; Board of Directors; Gender Diversity; Tobin’s Q; ROA; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER