Sökning: "Tobins Q"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Tobins Q.

 1. 1. Styrelseupptagenhet och finansiell prestation : En studie om hur styrelseledamöters externa uppdrag påverkar svenska börsbolags finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Holmlund; Julia Ingvall Bernander; [2020]
  Nyckelord :multipla styrelseuppdrag; finansiell prestation; Tobins Q; agentteorin; upptagna styrelser; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Behovet av en kompetent och insatt styrelse har bidragit till att parallella styrelseuppdrag har blivit föremål för debatt. Forskare har en varierad uppfattning gällande huruvida denna typ av upptagenhet hos styrelser påverkar företags prestation. LÄS MER

 2. 2. Lönsamhet som mål, Jämställdhet som verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Gunnarsson; Fanny Johnsson; Freddy Jenebeck; [2019]
  Nyckelord :Andel kvinnor i bolagsstyrelser; Jämställdhet; Bolagsstyrning; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och finansiell prestation hos börsnoterade bolag i Sverige.... LÄS MER

 3. 3. Ägarkoncentrationens påverkan på sambandet mellan CSR och FP : En kvantitativ studie på 169 börsnoterade europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Michaela Lidbrandt; Maria Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Ownership concentration; Ownership structure; CSR; FP; Financial performance; Ägarkoncentration; ägarstruktur; CSR; FP; finansiell prestation.;

  Sammanfattning : Syfte: Sambandet mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och Financial Performance (FP) är väl studerat liksom sambandet mellan FP och ägarkoncentration, dock är resultaten motstridiga. Få studier har tagit alla dessa dimensioner med FP, ägarkoncentration och CSR i beaktning. LÄS MER

 4. 4. Tobin's q and the Signaling Effect of Filing Lag in Explaining Firm Performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Martin Unger; Simon Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Filing Lag; 10-K and 10-Q Reports; Signaling; Firm Performance; Tobin s q;

  Sammanfattning : This paper examines filing lag, measured as the number of days from fiscal period end to the filing date of either the 10-K or 10-Q report, as a signal of firm operational capabilities. With Spence's (1973) signaling theory, we show that filing lag fulfills the requirements of being a signal of operational capabilities and ultimately firm performance. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för småhusbyggande i Dalsland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Marcus Johannesson; Sebastian Svensson; [2019]
  Nyckelord :Single-family houses; Tobins q; Dalsland; theoretical profitability; Nybyggnationer; småhus; Tobins q; Dalsland; teoretisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2012 tog Boverket fram ett Tobins q värde för alla kommuner i Sverige. Med Tobins q kan man beskriva den teoretiska lönsamheten vid nybyggnation av småhus genom att dividera marknadsvärdet på ett existerande hus med totala produktionskostnaden för en liknande bostad. LÄS MER