Sökning: "Tolga Mavi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tolga Mavi.

  1. 1. Är du influencern vi söker : En kvalitativ studie om företagens val av influencer

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gabriel Persson; Tolga Mavi; [2019]
    Nyckelord :Influencer marketing; eWOM; sociala medier; Instagram;

    Sammanfattning : Influencer marketing, som kommit till genom sociala mediers framväxt, har blivit ett av de vanligaste sätten för företag att marknadsföra sig på digitalt. Att använda influencers för att stärka varumärken och öka försäljning har visat sig vara en effektiv strategi, men för att lyckas med influencer marketing krävs det att företag väljer rätt person för uppdraget. LÄS MER